Arvo-osakkeet

Arvosijoittajan sijoitusstrategiat

Yleisemmän määritelmän mukaan arvosijoittamisella tarkoitetaan sijoitusstrategiaa jossa sijoitetaan sellaisiin osakkeita joiden markkinahinta alittaa yhtiön taseen nettovarallisuuden käyvän arvon.

Yleisemmän määritelmän mukaan arvosijoittamisella tarkoitetaan sijoitusstrategiaa jossa sijoitetaan sellaisiin osakkeita joiden markkinahinta alittaa yhtiön taseen nettovarallisuuden käyvän arvon. Käytännön sijoituselämässä tuskin kukaan sijoittaa pelkästään näin yksinkertaisten sääntöjen mukaisesti. Arvosijoittamisestakin löytyy erilaisia sijoitusstrategioita. Ohessa on esitelty yleisimmät arvosijoittamisen strategiat ja niiden periaatteet.

Passiiviset osakepoimijat (passive screeners):

 • Arvosijoittamisen ”isän” Ben Grahamin sijoitusstrategian mukaisesti arvosijoittaja poimii (screen) tunnuslukujen perusteella osakkeita, joiden oletetaan olevan aliarvostettuja.
 • Tyypillisimmin käytettyjä arvostusmittareita ovat P/E, P/B ja P/Ebit.
 • Sijoitusten aikahorisontti on pitkä, tyypillisesti vähintään viisi vuotta. Alhaisen arvostuksen osakkeet menestyvät lyhyellä aikavälillä huonommin kuin korkean arvostuksen osakkeet.
 • Osakepoiminnassa pitää olla varovainen. Poiminnassa saattaa käydä niin että ne osakkeet joissa on tulevaisuuden potentiaalia, jäävät pois poiminnasta.
 • Sijoitussalkkun hajautus on merkittävä. Ylituotot passiivisessa arvostrategiassa syntyvät yleensä muutamista onnistumisista usean sijoituskohteen salkussa. Liian alhainen hajautus tekee sijoitussalkusta erityisen riskisen.
 • Veroihin ja kaupankäyntikuluihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Kontrasijoittaja (contrarian investor)

 • Arvosijoittaja joka sijoittaa kohteisiin jonka arvostus on laskenut.
 • Sioituskohteen arvostustaso on tyypillisesti laskenut jos yhtiön toteutunut tuloskunto tai tulevaisuuden näkymät ovat heikentyneet.
 • Kontrasijoittaja uskoo että markkinat ylireagoivat sekä hyviin että huonoihin uutisiin. Seurauksena tästä on on, että yhtiöt jotka ovat raportoineet negatiivisia uutisia, ovat todennäköisesti aliarvostettuja.
 • Tutkimusten mukaan markkinoiden kokonaistuotoissa on negatiivinen korrelaatio yli ajan, eli hyviä vuosia seuraa todennäköisesti huonot vuodet.
 • Myös yksittäisissä osakkeissa on havaittu negatiivinen korrelaatio; yhtiöt jotka ovat tuottaneet sijoittajille hyvin, tuottavat todennäköisesti tulevina vuosina huonosti.
 • Hyvä yhtiö ei ole välttämättä hyvä sijoitus.

Aktiiviset arvosijoittajat (activist value investors)

 • Sijoittaja joka laittaa panoksensa huonosti johdettuun tai heikosti kannattavaan yhtiöön, jonka sijoittaja uskoo saavansa omalla työpanoksellaan kannattavaksi.
 • Aktiivinen arvosijoittaja näkee sijoituskohteissaan piiloarvoa joka ei näy markkina-arvossa. Yhtiön osien summa on enemmän kuin markkina-arvo.
 • Yhtiö saattaa olla liian konservatiivinen velkavivun käytössä. Tällöin aktiivinen arvosijoittaja painostaa yhtiötä ottamaan lisää velkaa investointeihin.
 • Huonosti johdetuissa yrityksissä aktiivinen arvosijoittaja vaihtaa johdon.
 • Yritysjärjestelyt (esim. fuusio, uuden yhtiön kauppa tai osien myyminen liiketoimintakaupalla) mahdollistavat yhtiön arvon kasvattamisen.
Kommentoi
Ylös
>