Käänneyhtiöt

Pohjoismaiset käänneyhtiöt riskisijoittajan salkkuun

Käänneyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden kurssikehitys on ollut negatiivista esimerkiksi kannattavuuden heikentymisen vuoksi, mutta joissa voidaan havaita merkkejä kurssikehityksen mahdollisesta käänteestä. Käänneyhtiöt kuuluvat kontrasijoittajan strategiaan. Ajatuksena on, että markkinat ylireagoivat yhtiöiden ilmoittamiin kielteisiin uutisiin, jolloin vastavirtaan sijoittajalle tarjoutuu mahdollisuus ylituottoihin. Käänneyhtiöihin liittyy kuitenkin erityisen suuri riski, koska huonot uutiset ovat usein signaali yhtiön rakenteellisista ongelmista, joiden korjaaminen voi osoittautua mahdottomaksi. Siksi käänneyhtiöiden kohdalla on syytä kiinnittää erityistä huomiota yhtiöiden maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen.

Salkunrakentaja-sivusto keräsi listan pohjoismaisista yhtiöistä jotka saattavat osoittautua käänneyhtiöiksi. Revenio Group on listan ainoa suomalaisosake. Se on monialaisen Revenio-konsernin emoyhtiö, ja konserniin kuuluu seitsemän tytäryhtiötä. Yhtiön murheenkryyni on ollut Midas Touch, jossa on tehty merkittäviä rakennejärjestelyjä tuloskunnon tervehdyttämiseksi. Konsernin tuottavin osa on puolestaan terveydenhoidon silmänpainemittareita myyvä Icare.

Revenio Groupin markkina-arvo on romahtanut vuodessa yli 40 prosenttia – siitä huolimatta, että yhtiö raportoi viime tilikaudella 14 prosentin oman pääoman tuoton. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä nettotulos kuitenkin heikkeni selvästi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Yhtiö myös arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto jäävät tänä vuonna viime vuotta alhaisemmaksi. Syynä tuloksen laskuun on Järjestelmät-segmentin (Done Logistics) viimeisellä vuosineljänneksellä alkaneet kannattavuusongelmat, jotka jatkuivat edelleen tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Katso käänneyhtiöiden osakepoiminnat oheisesta linkistä: Osakepoiminta KÄÄNNE

Kommentoi
Ylös
>