Tunnusluvut

Sharpen luku suhteuttaa tuoton riskiin

Keskeiset sijoittamisen onnistumista tai sijoituskohteiden menestymistä kuvaavat mittarit ovat toteutunut tuotto ja riski.

Keskeiset sijoittamisen onnistumista tai sijoituskohteiden menestymistä kuvaavat mittarit ovat toteutunut tuotto ja riski.

Pelkkään tuottoprosenttiin tuiijottaminen taas ei auta muodostamaan kuvaa siitä, onko sijoitusalkun tuotto ollut oikeassa suhteessa sijoituskohteen riskiin nähden. Tuotto on esimerkiksi saavutettu liian suurella riskillä.

Sen sijaan että sijoittaja seuraisi vain sijoituskohteiden tuottoja, kannattaa tuotot suhteuttaa riskiin. Täten sijoittaja saa paremman kuvan sijoitussalkun menestymisestä. Huomioimalla riski on mahdollista selvittää, saako sijoittaja riittävän korvauksen ottamalleen riskille.

Sharpen luku on rahoituksessa käytetty sijoituksen riskin mitta. Sharpen luku kertoo sijoituksen riskiin suhteutetun tuoton. Sharpen luku vertaa sijoitukselta odotettua ylituottoa sen volatiliteettiin eli arvonvaihteluun. Sharpen luku kuvaa siis, kuinka paljon tuoton saamiseen on otettu riskiä.

Sharpen luku lasketaan vähentämällä sijoituksen tuotosta riskitön korko ja jakamalla tulos sijoituksen riskillä (volatiliteetti).

Kaavana sharpen luku on seuraava:

Sharpen luku on hyvä mittari sijoitussalkun tuotolle.,

missä

R on sijoituksen tuotto

R_f on riskittömän vertailusijoituksen tuotto

E[R-R_f] on odotettu ylituotto eli riskittömän sijoituksen ylittävä tuotto

\sigma on sijoituksen volatiliteetti eli keskihajonta.

Sharpen luku saadaan siis, kun sijoituskohteen tuotto-odotuksesta vähennetään riskittömän koron tuotto ja erotus jaetaan rahaston volatiliteetilla. Näin Sharpen luku kertoo, paljonko sijoituskohde tuottaa korvausta sijoittajan ottamasta riskistä. Mitä suuremman arvon sharpen luku saa, sitä parempi sijoituskohde.

Sharpen lukua käytätään yleisimmin vertailtaessa sijoitusrahastoja keskenään.  Mitä suurempi rahaston sharpen luku, sitä parempi on riskisuhteutettu tuotto.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös