Tunnusluvut

Sijoitetun pääoman tuotto – näin tulkitset tärkeää kannattavuustunnuslukua

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tilinpäätösanalyysin tuottamista tunnusluvuista.

Se on oman pääoman tuoton ohelle myös tärkeä tuloksentekokyvyn mittari sijoittajalle.

Mitä sijoitetun pääoman tuotto mittaa?

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)  mittaa suhteellista kannattavuutta eli tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoavaativalle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuotto on oman pääoman tuoton lisäksi yleisin mittari, jolla saman alan yrityksiä voidaan verrata toisiinsa.

Tulkinta

Sijoitetun pääoman tuotossa yrityksen tulos on suhteutettu sen saamiseksi tarvittuihin resursseihin eli yrityksen sitomaan pääomaan. Sijoitetun pääoman vähimmäistuottona pidetään yleensä yrityksen vieraalle pääomalleen maksamaa korkoa. Omalle pääomalle ja lainapääomalle tulisi saada vähintään rahamarkkinoilla vallitsevan korkotason mukainen tuotto. Tavallisesti oman pääoman sijoittajat vaativat kuitenkin korkeampaa tuottoa riskisille oman pääoman sijoituksilleen, kun lainapääoman antajat (lainarahoittaja vaatii usein vakuudet, jolloin tuottovaade voi olla alhaisempi).  Yrityksen sijoitetun pääoman tuoton tulisi siis nousta selvästi lainakorkoja suuremmaksi.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on oman pääoman tuottoa ankarampi mittari siinä mielessä että sen arvo ei parane velkavipua käytettäessä. Oman pääoman tuottoahan on mahdolista nostaa velkavivulla, eli investoimalla velkapääomalla. Sijoitetun pääoman tuottoa tämä ei kuitenkaan nosta koska, sitoutunut pääoma kasvaa vaikka oma pääoma ei kasvaisikaan.

Sijoitetun pääoman tulkinnassa on kuitenkin syytä ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • Jos yritys on vastikään investoinut merkittävästi, eivät investoinnit ole vielä tuoneet välttämättä lisätuottoa yritykselle. Sijoitetun pääoman tuotto saattaa antaa tällöin liian heikon kuvan yrityksen tilanteesta.
  • Esimerkiksi palvelualoilla ja muilla vähänpääomia sitovilla toimialoilla pienet pääomat saattavat joskus kasvattaa pääoman tuoton korkeaksi, vaikka euromääräinen tulos on vähäinen. Luvun rinnalla on hyvä tarkastella myös yrityksen tuloksen euromääräistä tasoa.
  • Joskus myös tappiollisen tuloksen tehneet yritykset saattavat saada hyviä pääoman tuoton arvoja. Tämä voi johtua tuloslaskelman suurista rahoituskuluista tai veroista, jotka lisätään tulokseen tuottoa laskettaessa. Käytännössä tällöin rahoittajille ja/tai verottajalle on mennyt koko yrityksen tulos.

Kriteerit

Sijoitetun pääoman tuotolle on annettu viitteelliset normiarvot. On kuitenkin syytä muistaa että tunnuslukua tulee verrata aina vain toimialan sisällä. Eri tyyppisillä toimialoilla kriteerit ovat erilaiset.

Jos pääoman tuottoprosentti on enemmän kuin 15%, yrityksen kannattavuus on erinomainen. 10 – 15 % on hyvä, tyydyttävä on 6 – 10 % välttävät on 3 – 5 % ja alle 3 %  on heikko. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan pitää välttävänä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen.

Laskenta

Sijoitettu pääoma lasketaan tunnuslukuun tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Yritystutkimusneuvottelukunnan tilinpäätösanalyysissä käytettäväksi suosittelema laskentatapa on:

100 x [(tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut)/(taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana))].

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös