ETF-analyysit

Alhaisimpien arvostustasojen ETF-rahastot

Salkunrakentaja selvitti, mitkä ETF-rahastot ja markkinat ovat tällä hetkellä edullisimmin hinnoiteltuja. Listalle valittiin ETF-rahastot joiden p/e-luku on alhaisin. Suurelta osin tulokset eivät yllätä, mutta joukossa on myös rahastoja joiden alhainen arvostustaso herättää kysymyksiä.

Kenellekään ei tule yllätyksenä että halvin ETF-rahasto on Kreikkaan sijoittava ETF-rahasto. Paitsi maan velkaongelmat, sijoittajia huolestuttavat myös maan mahdollinen irtautuminen Eurosta. Jos näin kävisi – ja Drakma tulisi takaisin – tarkoittaisi se suurella todennäköisyydellä valuuttakurssitappioita Kreikka-ETF-rahastossa. Sijoittajat siis hinnoittelevat valuuttakurssiriskin Kreikkalaisiin osakkeisiin.

Rahastossa on myös useita Venäjälle sijoittavia rahastoja. Venäjän alhaista arvostustasoa on käsitelty aiemmassa Salkunrakentajan artikkelissa (linkki ko. artikkeliin tässä). Muun muassa polittinen epävarmuus, tuotantorakenteen yksipuolisuus, teollisuuden alhainen jalostusaste ja alhainen väestönkasvu ovat niitä tekijöitä jotka painavat Venäjä rahastojen arvostustasoja.

Hieman yllättävää on kuitenkin raaka-aine- ja energiarahastojen alhainen arvostustaso. Esimerkiksi WisdomTreen Global Natural Resources -rahaston p/e-luku on vaivaiset 5. Rahasto sijoittaa suoraan raaka-aine- ja energiayhtiöihin. Raaka-aineyhtiöt ovat yleensä hyvin syklisiä, joten viimeaikainen maaimanlaajuinen osakkeiden laskutrendi Euroopan ja Yhdysvaltojen velkaongelmien vuoksi on painanut näiden yhtiöiden arvostustasoja reippaasti alaspäin.

Myös Kiinan markkinoiden pienyhtiöihin sijoittavan iShares MSCI China Small Cap Index -rahaston arvostustaso on alhainen ottaen huomioon maan kovan talouskasvun. Voi olla että esim. Nasdaqin pörssissä noteerattavien pienten kiinalaisyhtiöiden kirjanpitoepäselvyydet ovat aiheuttaneet sijoittajien luottamuspulan ko. yhtiöitä kohtaan.

Listaa analysoitaessa on syytä muistaa, että arvostustasot eivät ole täysin vertailukelpoisia eri markkinoiden ja rahastojen välillä. Kirjanpitokäytännöt vaihtelevat maittain ja rahastoyhtiöiden tunnuslukujen laskentamenetelmät eivät ole yhteneväiset. Jotkut rahastot esimerkiksi jättävät tappiolliset yhtiöt pois koko rahaston arvostuksen laskukaavasta.

 

 
 
Kommentoi
Ylös
>