ETF-perusteet

ETF-rahastojen perusteet

ETF eli indeksiosuusrahasto (engl. exchange-traded fund) on sijoitusrahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä.

Indeksiosuusrahasto on pörssinoteerattu rahasto, joka pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti tiettyä osakeindeksiä. Suurin osa pörssinoteeratuista rahastoista on ns. passiivisia indeksiosuusrahastoja, eli niillä ei ole aktiivista salkunhoitoa. Markkinoilta löytyy myös aktiivisesti hallinnoituja sekä muihin omaisuuslajeihin kuin osakkeisiin sijoittavia ETF-rahastoja. Tällaisia ovat mm.  hyödyke- ja kiinteistömarkkinoille sijoittavat ETF-rahastot.

Lyhenne ETF tulee englannin sanoista Exchange Traded Fund eli  pörssikaupankäynnin kohteena oleva rahasto. Siis toisin kuin perinteinen sijoitusrahasto, ETF on rahasto, jolla käydään kauppaa samalla tavalla kuin pörssiosakkeilla.

Tarjonta

ETF:t, eli pörssinoteeratut rahastot, ovat viime vuosina kasvattaneet nopeasti suosiotaan rahastosijoittajien keskuudessa. Markkinoille tulee maailmalla jatkuvasti uusia ETF:iä. Pörssinoteerattujen rahastojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti sen jälkeen kun ensimmäinen ETF tuli markkinoille vuonna 1993.
Pohjoismaissa ETF:n tarjonta on edelleen vaatimatonta. Helsingin pörssissä on kuitenkin listattuna vain yksi ETF, Seligson & Co:n OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto. Ruotsissa tarjontaa on enemmän.

ETF:n edut

ETF-rahastoilla on useita etuja verrattuna perinteisiin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin verrattuna:

  • ETF:issä yhdistyvät suoran osakesijoituksen ja rahastosijoituksen edut yhdellä sijoituksella. Sijoittamalla ETF:iin saa hajautetun sijoituksen yhdellä sijoituksella.
  • ETF:ien avulla pystyy helposti sijoittamaan eri toimialoille, raaka-aineisiin ja maantieteellisiin alueisiin, joihin muutoin olisi hankala sijoittaa.
  • Kaupankäynti ETF-rahastoilla indeksiosuurahastoilla on yhtä helppoa kuin osakkeilla koska ETF:illä käydään kauppaa suoraan pörssissä osakkeiden tapaan.
  • ETF:t soveltuvat hyvin lyhyen aikavälin kaupankäyntiin, sillä niillä käydään kauppaa koko pörssipäivän ajan.
  • ETF:t ovat kustannustehokkaita. Niillä on alhaisemmat hallinnointimaksut kuin tavallisilla rahastoilla.
  • Sijoittaja saada tuottoa riippumatta siitä mihin suuntaan markkinat liikkuvat, sillä on myös ETF:iä (ns. käänteiset ETF:t), joiden arvo nousee, kun ETF:n seuraama indeksi laskee.
Kommentoi
Ylös
>