ETF-perusteet

ETF-rahastojen rakenteelliset erot: synteettiset ja fyysiset ETF:t

ETF-rahastot voidaan ryhmitellä rakenteen perusteella perinteisiin fyysisiin eli käteisperusteisiin ja synteettisiin eli swap-pohjaisiin ETF:iin. Kummissakin rakenteissa on omat hyvät ja huonot puolensa.

Perinteiset fyysiset ETF:t

Fyysiset ETF:t sijoittavat suoraan kohdeindeksin muodostaviin arvopapereihin täysin tai lähes samassa suhteessa kuin kohdeindeksissä. Rahasto siis ostaa kaikkia komponentteja indeksin painojen määräämässä suhteessa. Tätä toimintoa kutsutaan indeksin fyysiseksi replikoinniksi

Synteettiset ETF:t

Synteettisten ETF:n salkku on muodostettu kokonaan indeksijohdannaisilla. Synteettinen ETF on rakennettu siten, että ETF:n liikkeeseenlaskija omistaa vakuuskorin, joka usein kohdistuu vertailuindeksin sisältämiin arvopapereihin, mutta voi myös olla täysin riippumaton ETF:n sijoituskohteesta. Tätä vakuutta vastaan se tekee total return swapin eli kassavirtojen vaihtosopimuksen, jossa vakuuden tuotto vaihdetaan vertailuindeksin kokonaistuottoon swap-sopimuksen vastapuolen kanssa.Synteettisen ETF:n liikkeellelaskija ei omista indeksiä seuraavan ETF:n sisältämiä osakkeita mutta sillä on oikeus indeksin mukaiseen tuottoon.

Eri tyyppisten rakenteidet edut ja haitat

Synteettisten ETF:ien etuna on niiden edullisuus. Synteettisen ETF:n hallinnoijan ei tarvitse muokata salkkua indeksin tasapainotuksen, osingonjaon tai muiden yhtiötapahtumien yhteydessä, vaan kaupankäyntikustannukset rajoittuvat indeksijohdannaisen ostosta ja myynnistä aiheutuviin kustannuksiin. Siksi ne ovat usein kuluiltaan fyysisiä ETF:iä edullisempia.

Synteettisten ETF:in kohdalla on paljon herättänyt keskustelua niihin liittyvä vastapuoliriski. Synteettisen ETF:n ostaja voi altistua swapin vastapuolen maksukykyyn liittyvälle riskille. Tämä on aiheuttanut osin aiheetontakin pelkoa synteettisiä ETF:ä kohtaan sillä direktiivin mukaisten ETF-rahastojen vastapuolista aiheutuva tappioriski on rajoitettu vakuuksien avulla enintään 10 prosenttiin rahaston arvosta, ja monet liikkeeseenlaskijat noudattavat myös lakisääteistä tiukempia vakuuskäytäntöjä.

Toisaalta Etf-sijoittajilla on myös oikeus saada omansa pankin swap-sopimuksen katteeksi antamista vakuuksista, ja kukin sijoittaja olisi oikeutettu saamaan osansa näistä vakuuksista, mikäli pankki menisi konkurssiin. Useat etf-tarjoajat julkaisevat päivittäin tarkat tiedot tallettamistaan vakuuksista. Vaatimukset synteettisten ETF:n läpinäkyvyyden parantamisesta ovat lisääneet tiedon tarjontaa.

Fyysisten ETF.n kohdalla kustannuksia saattaa syntyä rahaston alhaisesta vaihdosta. Fyysisten ETF:n harjoittama replikointi toimii parhaiten jos indeksin komponentteina olevia sijoituskohteita vaihto on suurta.Tällöin rahaston transaktiot eivät nosta merkittävästi kursseja ja spreadit pysyvät kapeina. Replikointi onnistuu parhaiten niissä rahastoissa jotka sijoittavat suuryritysten osakkeisiin tai bondeihin, jossa vaihto on suurta.

Joidenkin sijoituskohteiden kuten raaka-aineiden fyysinen replikointi on lähes mahdotonta, koska raaka-aineiden varastointi voi olla mahdotonta tai vaikeaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös