Osakeanalyysit

Pörssin riskisimmät osakkeet

Mitä korkeampi riski sitä suurempi tuotto-odotus. Tämän sijoittajan huonetaulun ensimmäinen ohjeen perusteella riskiosakkeet saattavat pitää sisällään kovan tuottopotentiaalin.

Nyt kun Helsingin pörssin kokonaisindeksi on laskenut useita kymmeniä prosentteja vuoden 2007 huippuarvostaan, miettii moni sijoittaja, joko nyt olisi aika sijoittaa syklisiin osakkeisiin. Jos yleisindeksin trendi on nyt kääntynyt, on syklisissä, vahvasti kokonaismarkkinan kanssa korreloivissa osakkeissa suurin tuottopotentiaali.

Mitkä ovat Helsingin pörssin riskisimmät osakkeet? Ennen kuin lähdemme etsimään vastausta kysymykseen, meidän on ensin päätettävä mitä tarkoitetaan riskillä ja miten sitä mitataan. Riskin käsite ei ole yksiselitteinen. Esimerkiksi yritystutkimuksessa riski tarkoittaa konkurssi- tai maksukyvyttömyysriskiä. Tällöin riskin mittareina käytetään sellaisia tilinpäätöstunnuslukuja joilla pyritään arvioimaan esimerkiksi yhtiöiden vakavaraisuutta tai likviditeettiä. Sijoittajalle tällaiset riskit ovat kuitenkin merkityksettömiä –  siitä yksinkertaisesta syystä että ne voidaan eliminoida oikeaoppisella hajautuksella.

Mikä sitten on se riski jota sijoittaja seuraa? Rahoitusteorian vastaus on yksiselitteinen – sijoittalle riski on ns. systemaattinen riski, eli se riski jota hajautuksella ei voida poistaa. Systemaattinen riski kertoo kuinka paljon yksittäinen sijoituskohteen kurssimuutokset reagoivat koko markkinan muutosten kanssa. Mitä enemmän sijoituskohde korreloi markkinan kanssa, sitä vaikeampaa on riskin eliminointi, ja sitä suurempi on sijoittajan riski.

Sijoittajalle oleellista systemaattista riskiä mitataan beta-kertoimella. Beta-kerroin mittaa osakkeen kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Esimerkiksi jos kerroin on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samoin kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos kerroin on kaksi, tuotto vaihtelee kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna.

Kun nyt siis haluamme tietää pörssin riskisimmät osakkeet, meidän tulee etsiä ne osakkeet joiden beta-kerroin on korkea. Listalle kerättiin Helsingin pörssissä noteerattavista osakkeista ne, joiden beta-kerroin on suurin.

Listalta erottuu selvästi toimialat joiden tuloskehitys on vahvasti riippuvaista maailmantalouden yleisestä talouskehityksestä. Toimialajakaumakin on selvä: metsä, konepajat ja rakentaminen. Kaikki nuo toimialat ovat vahvasti taloustilanteesta riippuvia. Listan yhtiöiden liikevaihdosta suuri osa tulee viennistä.

 

[table id=12 /]

 

Kommentoi
Ylös
>