Tunnusluvut

Arvosijoittajan perusmittarit: Esimerkkinä taikakaava-sijoitusstrategia

taikakaava-jokeri-pelikortit-072016

Arvosijoittaja etsii osakkeita joiden todellinen arvo ylittää niiden markkina-arvon, eli arvosijoittaminen perustuu oivallukseen, jonka mukaan osakkeen tai yhtiön hinta ja arvo ovat kaksi eri asiaa.

Hyvä yhtiö ei ole välttämättä hyvä sijoitus. Jotta arvosijoittaja löytää tällaisia yhtiöitä, täytyy osakepoiminnassa ja seulonnassa käytettävät tunnusluvut miettiä tarkkaan.

Arvosijoittajan käyttämistä tunnusluvuista joilla seulotaan potentiaalisia arvo-osakkeita, tunnetuin on varmaankin p/e-luku. P/e-luku ei ole kuitenkaan ongelmaton mittari arvonmäärityksessä, eikä sijoittaja halua nojata sijoituskohteiden valinnassaan yleensä yhteen mittariin. Ensimmäinen ja ilmeisin ongelma  p/e-luvussa on , että sitä ei voi mielekkäästi laskea yhtiöille, jotka tekevät nollatulosta tai tappiota. P/e-luku ei myöskään kerro mitään yhtiön velkaisuudesta. Eikä sen avulla voi vertailla yhtiöitä eri toimialoilta, koska eri toimialoilla on erilaiset kasvuodotukset.

Mutta mitkä ovat sitten hyviä mittareita arvosijoittajalle? Tarkastellaan asiaa kenties tunnetuimman arvosijoitusstrategian, eli taikakaavan (Magic Formula) avulla.

Taikakaava eli Magic Formula

Taikakaava on Joel Greenblattin vuonna 2005 lanseeraama laskentamalli arvoyhtiöiden valinnalle.

Taikakaavan ideana on laittaa osakkeet paremmuusjärjestykseen kahden muuttujan; tehollisen pääoman tuoton (pääomaan ei lasketa liikearvoa) ja tulostuoton perusteella.  Näillä kriteereillä muodostetaan sijoitussalkku, joka päivitetään vuoden välein aina uusimman paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

Taikakaavan perusmallissa on siis vain kaksi mittaria.

Mittari      Laskentakaava Tarkoitus
“Tehollisen ” Sijoitetun pääoma tuotto (ROIC) EBIT / (nettokäyttöpääoma + käyttöomaisuus) Kuinka tehokkaasti sijoittu pääoma generoi tulosta?
Tulostuotto EBIT / yritysarvo Yhtiön edullisuus velat ja käteisvarat huomioiden

ROIC lasketaan kaavalla nettotulos / (käyttäpääoma + käyttöomaisuus), eli siinä ei huomioida aineettoman varallisuuden vaikutusta. EBIT on yhtiön liikevoitto ja yritysarvo on lasketaan seuraavalla kaavalla:

Yritysarvo = Markkina-arvo + (korolliset velat – likvidit varat)

Yritysarvo siis kuvaa yhtiön markkina-arvoa lisättynä korollisilla nettoveloilla.  EBIT / yritysarvo (tai sen käänteisluku EV / EBIT) on mittari joka on yritysostajan perustunnusluku. Sehän kertoo potentiaaliselle yrityksen ostajalle millaista tuottoa ostajaa saisi sijoitukselle huomioiden velat ja kassavarat. Pelkkä P/E-lukuhan ei huomioi nettovelkojen vaikutusta lainkaan.  Esimerkiksi jos yhtiön markkina-arvo on 100 meur, korolliset velat 20 meur ja likvidit varat ovat 50 meur. Tällöin yhtiön yritysarvo on 100 + 20 – 50 eli 70 meur. Tämä on siis yhtiön arvo jos velat ja likvidit varat realisoidaan.

Tehollisen sijoitetun pääoman tuoton (ROIC) kaavassa nettokäyttöpääma kertoo kuinka suuri osa yrityksen rahoitus- ja vaihto-omaisuudesta on rahoitettu pitkäaikaisella vieraalla ja omalla pääomalla. Eli kaavana:

Nettokäyttöpääoma = rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus –  lyhytaikaiset velat (ilman seuraavan kauden lyhennyksiä)

Nettokäyttöpääoma siis kertoo tavallaan sen kuinka paljon pitkäaikaista velkaa tarvitaan yrityksen normaalin liiketoiminnan rahoittamiseen. Se ei siis kuvaa yrityksen kasvun rahoitusta.

Taikakaavaa täydentävät mittarit

Taikakaavaa on täydennetty useilla lisämittareilla. Esimerkiksi yksi tällainen täydennetyn taikakaavan sijoitusstrategia on ERP5 jossa sijoitetun pääoman tuoton ja tulostuoton lisäksi mukaan otetaan hinta per tasesubstanssi (P/B) ja viiden vuoden keskimääräinen ROIC.

Hinta per tasesubstanssi toimii ikäänkuin “varmuusmarginaalina”. Sillä pyritään seulomaan pois yhtiöt joiden arvo ylittää reilusti taseen nettovarallisuuden. Tällaisten yhtiöiden markkina-arvoon on yleensä ladattu paljon odotuksia tuloksen kasvusta tulevina vuosina. Pienetkin negatiiviset uutiset saattavat laskea kurssia roimasti.  Viiden vuoden sijoitetun pääoman tuotolla puolestaan pyritään varmistamaan, että osakepoiminta suosii yhtiöitä jotka kykenevät pitkäjännitteisesti generoimaan tulosta sijoitetulle pääomalle.

Yksi yleisesti lisätty mittari taikakaavaan on myös arvostusmittari joka huomioi yrityksen kassavirran. Esimerkiksi voidaan käyttää liiketoiminnan rahavirtaa tai hintaa suhteessa vapaaseen kassavirtaan (P/FCF). Vapaa kassavirta lasketaan vähentämällä liiketoiminnan rahavirrasta investoinnit.

Kassavirtaperusteisten mittareiden käyttö on sikäli hyödyllistä että niillä voidaan varmistaa että osakepoimintassa ostokohteiksi valikoituu yrityksiä joiden tuloskunto ei perustu liikaa laskennallisiin eriin. Tällaisia laskennallia eriä, joiden avulla yritys saattaa tehdä positiivista tulosta ilman positiivista kassavirtaa, ovat esimerkiksi taseen vastaavan puolen erien (käyttöomaisuuden tai varastojen) arvonkorotukset.

Arvosijoitustrategioita on tietenkin moneen lähtöön, ja taikakaavan perusmallia voidaan täydentää useilla mittareilla.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

SalkunRakentaja on vaurauden rakentajan suosittu verkkolehti. Sivusto sisältää sijoittamiseen, yrittäjyyteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

Tutustu sisältömarkinoinnin ja sisällöntuotannon ratkaisuihimme Salkkumedia Oy:n kotisivuilta.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Webhotelli: Hostingpalvelu.fi
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut lukijoille
Tilaa uutiskirje

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:

Outbound linkkien seuranta

Akateemiset

Akateemiset2

Copyright © 2020 Salkkumedia Oy

Ylös