Osakeanalyysit

Fortumin tavoitehinta: nousupotentiaalia vielä jäljellä

Fortum on useiden analyytikkojen ostosuosikki siitä huolimatta että yhtiön osakekohtainen tulos on ollut laskussa vuodesta 2008 lähtien. Myös kuluvan vuoden toisen kvartaalin osakekohtainen tulos oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Mutta myös arvostustaso on laskenut huippuvuosista; viidessä vuodessa markkina-arvosta on karissut pois yli kolmasosa.

Fortum on useiden analyytikkojen ostosuosikki siitä huolimatta että yhtiön osakekohtainen tulos on ollut laskussa vuodesta 2008 lähtien. Myös kuluvan vuoden toisen kvartaalin osakekohtainen tulos oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Mutta myös arvostustaso on laskenut huippuvuosista; viidessä vuodessa markkina-arvosta on karissut pois yli kolmasosa.

Fortum on kuitenkin vakaa osingonmaksaja ja sen liiketoiminta on kohtuullisen hyvin ennustettavaa, joten mikäli maailmantalouden näkymät eivät heikkene radikaalisti, tarjoaa Fortum kohtuullista tuottoa kohtuullisella riskillä.

Taloudellinen tilanne ja lähiajan näkymät

Fortumin kannalta oleellinen tulosajuri on tietenkin sähkön hinta. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä pohjoismainen sähkön hinta oli selvästi alemmalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, johtuen huomattavasti suuremmista vesivarastotasoista sekä selkeästi matalammista hiilen ja CO2-päästöoikeuksien hinnoista.

Pohjoismaissa kulutettiin sähköä toisen neljänneksen aikana noin 1 % edellisvuotta enemmän. Kulutuksen kasvu johtui pääasiassa edellisvuotta kylmemmästä säästä, jonka vaikutuksen teollisuuden kysynnän heikkeneminen kuitenkin osittain kumosi.

Euroalueen ongelmat ja yleinen talouden epävarmuus vaikuttavat raaka-aineiden ja CO2-päästöoikeuksien hintoihin, mikä yhdessä Pohjoismaiden paremman vesitilanteen kanssa voi lyhyellä aikavälillä ylläpitää painetta sähkön tukkuhinnan laskuun Pohjoismaissa.

Pitemmällä ajanjaksolla sähkön hinnan voidaan olettaa kuitenkin nousevan, sillä sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta jatkaa kasvuaan. Fortum arvioi vuosittaisen sähkönkulutuksen kasvavan lähivuosina Pohjoismaissa keskimäärin 0,5 %, mutta lähimpien vuosien kasvuvauhti tulee riippumaan paljolti Euroopan ja etenkin Pohjoismaiden makrotalouden kehityksestä.

Riskinä on kuitenkin sähkön tarjonnan kasvu ja siitä mahdollisesti aiheutuva sähkön hinnan lasku. Toteutuneet sähkönhinnan muutokset ovat kuitenkin olleet maltillisia.

Konsensusennusteet

Fortumin konsensusennusteissa tuloskasvuodotukset ovat varsin maltilliset. Ennusteissa ei ole nähtävissä odotusta sähkön hinnan merkittävästä alentumisesta.

2009201020112012 E2013 E2014 E
Toteutunut/Mediaani1,481,461,991,391,411,42
Keskiarvo1,421,391,43
Ylin1,611,61,71
Alin1,21,121,13
Lähde: www.fortum.fi
 
Arvostustaso

Fortumin arvostustaso on historiallisesti katsoen alhainen. Alla olevassa taulukossa on keskeiset arvostusmittarit toteumatiedoin (vuoden 2012 arvostustaso on laskettu 12.9. mukaisella markkina-arvolla). Mielenkiintoista on, että tämän hetken arvostustaso on vain 43 prosenttia vuoden 2007 arvostustasosta.

200720082009201020112012
P/B-luku3,271,72,12,441,521,41
P/S-luku6,12,43,13,182,382,2
P/E-luku25,099,2912,1214,3711,0610,31
 
 
Arvonmäärityksen lähtötiedot ja menetelmä

Fortumin arvonmääritys toteutettiin diskontatulla EVA-laskelmalla perustuen konsensusennusteiden mediaani-EPS-luvuille. Kassavirtalaskelma on teoreettisesti katsoen oikea arvostusmenetelmä, mutta sen ongelmana on, että laskelman lopputulos on hyvin herkkä laskelman parametrien muutoksille.

EVA-laskelmien laskentakorko on 6 %, ja se muodostuu riskittömästä korosta ja Fortumille lasketusta riskipreemiosta. Fortumin beta-kerroin on alhainen mikä osaltaan alentaa laskentakorkoa. Laskentavuodet ovat 2012-2016. Päätevuoden liikevaihdon ja kannattavuuden muutos on oletettu nollaksi.

Fortumin investointitarpeiden odotetaan laskevan jonkin verran tulevina vuosina.

Arvonmääritys ja tavoitehinta

Arvonmäärityksen perusteella Fortumin teoreettiseksi arvoksi saadaan vajaat 22 euroa osaketta kohdin. Kassavirtaperusteinen arvonmääritys antoi kuitenkin huomattavasti alhaisemman arvon, johtuen Fortumin korollisten velkojen suuresta summasta verrattuna kassavaroihin. Osinkoperusteinen hinnanmääritys antoi puolestaan hieman korkeamman arvon kuin EVA-tarkastelu.

Arvonmääritysten perusteella ja 20 prosentin varmuusmarginaali huomioiden, arvioimme Fortumin pitkän aikavälin tavoitehinnaksi 17 euroa osaketta kohdin. Analyytikoiden konsensusennusteiden mukainen tavoitehinta on tällä hetkellä 16 euroa, tosin korkeimmat ennusteet yltävät jopa 25 euron tasoon. Periaatteessa Salkunrakentajan laskeman arvonmäärityksen perusteella tällainenkin taso on mahdollinen, ottaen huomioon että arvonmääritys suoritettiin kohtuullisen konservatiivisilla pitkän aikavälin kasvuennusteilla.

1 kommentti
  • Vatanen sanoo:

    Jos lähdetään siitä että kurssitason pohjat on jossain 13-14 eurossa, niin Fortumista saa mukavat osinkotuotot ilman kurssinousuakin.

  • Ylös
    >