Raaka-aineet

Nostaako setelielvytys kullan hintaa?

Viime viikolla Yhdysvaltain Keskuspankki Fed ilmoitti aloittavansa uudelleen setelielvytyksen, ja se aikoo lunastaa pankeilta kuukausittain 40 miljardin dollarin arvosta asuntovelkapapereita. Lisäksi Fed piti myös ohjauskorkonsa ennallaan nollassa ja sitoutui säilyttämään sen vuoden 2015 keskivaiheille saakka. Mitä vaikutuksia tällä on reaalitalouden ja sijoittajan kannalta?

Viime viikolla Yhdysvaltain Keskuspankki Fed ilmoitti aloittavansa uudelleen setelielvytyksen, jossa se aikoo lunastaa pankeilta kuukausittain 40 miljardin dollarin arvosta asuntovelkapapereita. Lisäksi Fed piti myös ohjauskorkonsa ennallaan nollassa ja sitoutui säilyttämään sen vuoden 2015 keskivaiheille saakka.

Mitä vaikutuksia tällä on reaalitalouden ja sijoittajan kannalta?

Rahan kvantiteettiteoria

Asiaa voidaan tarkastella rahan määrän ja hintojen välisen riippuvuuden kautta. Tämän riippuvuuden taustalla on klassisen talousteorian peruspilari, rahan kvantiteettiteoria. Sen mukaan markkinoilla olevan rahan määrä suhteessa markkinoilla tarjolla olevien hyödykkeiden määrään, selittää yleisen kuluttajahintatason, eli rahan vaihtoarvon suhteessa hyödykkeisiin.

Kvantiteettiteoria perustuu seuraavaan yhtälöön:  M * V = P * T

missä M on liikkeellä olevan rahan määrä tietyllä ajanjaksolla (esim. vuodessa), V on rahan kiertonopeus eli aika joka kestää yhden rahayksikön kuluttamiseen keskimäärin, P on hintataso ja T on taloudessa suoritettujen transaktioiden reaalinen arvo samaisella ajanjaksolla.

Jos oletetaan rahan kiertonopeus V ja transaktioiden arvo T vakioiksi (kuten kvantiteettiteoria olettaa), kulkee syy-seuraussuhde teoriassa rahan määrästä hintatasoon. Eli: rahan määrän kasvu nostaa hintatasoaKäytännössä teorian mukaan keskuspankit voivat siis muuttaa liikkeellä olevan rahan määrää ja siten vaikuttaa hintatasoon.

Kvantiteettiteoria ei kuitenkaan saa talousteoreetikoiden yksiselitteistä hyväksyntää. Esimerkiksi väite siitä, että liikkeellä olevan rahan määrä riippuisi keskuspankin rahan tarjonnasta, on saanut osakseen kritiikkiä. Myös oletus rahan kiertonopeuden ja transaktioiden vakioisuudesta on kyseenalaistettu esimerkiksi keynesiläisten talousteoreetikoiden toimesta.

Mutta mikäli kvantiteettiteoria pitää paikkansa, nostaa rahan tarjonnan lisäys viime kädessä siis hintatasoa, eli toisin sanoen; rahan vaihtoarvo suhteessa reaalihyödykkeisiin laskee.

Vaikutus kullan hintaan

Mitä tämä tarkoittaa kullan ja muiden arvometallien hintakehityksen kannalta? Kulta on siitä erikoinen metalli, että sillä ei ole vain käyttöarvoa vaan sillä on myös vaihtoarvo. Kulta on tavallaan rahalle vaihtoehtoinen vaihdon väline ja arvon säilyttäjä – erityisesti kriisiaikoina, jolloin rahan uskottavuus arvon säilyttäjänä on kyseenalainen.

Jos siis rahan tarjontaa lisätään, on todennäköistä että kullan vaihtoarvo suhteessa rahaan nousee. Eli siis kullan hinta dollareissa tai muissa rahavaluutoissa mitattuna nousee.

Rahan tarjonta ja määrä on Yhdysvalloissa todellakin kovassa kasvussa, se nähdään alla olevasta M1-raha-aggregaatin kehityksestä. Raha-aggregaatteja käytetään rahan määrän mittareina. M1-raha-aggregaatti, josta käytetään myös nimitystä suppea raha, on kaikkein likvideimmän rahan määrän mittari. Se mittaa liikkeessä olevia seteleitä ja kolikoita sekä yön yli, eli heti nostettavissa olevia, pankkitalletuksia.

 

Kuvaaja osoittaa, että rahan määrän kasvu kiihtyi selvästi vuonna 2010. Myös kullan hintakehityksessä on ollut nouseva trendi vuoden 2008 lopusta lähtien.

Mikäli siis jo toteutetut ja suunnitellut FED:n kvantitatiiviset elvytyspaketit nostavat liikkeellä olevan rahan määrää ja siten kiihdyttävät inflaatiota, on mahdollista että kullan hinta jatkaa nousuaan.

Mielenkiintoista on myös Venäjän toimet kultavarantojensa kasvattamiseksi. Maailman kultaneuvosto (World Gold Council) raportoi että Venäjä on kaksinkertaistanut kultavarantonsa viimeisten viiden vuoden aikana. Nämä toimet ovat lisänneet spekulaatioita Venäjän kultahankintojen motiiveista – aikooko Venäjä käyttää kultaa vaihtoehtoisena valuuttana?

 

 

Kommentoi
Ylös
>