Arvo-osakkeet

Sijoittajien rökittämät – pörssin alhaisimmin arvostetut yhtiöt

Salkunrakentaja-sivusto laati listan Helsingin pörssin halpasarjalaisista. Valitsimme osakkeet vain yhden tunnusluvun, P/B-luvun (hinta/tasesubstanssi) perusteella.

Joidenkin oppien mukaan synnistä seuraa rangaistus. Tappiollinen liiketoiminta on sijoitusmaailman synti, ja sen rangaistus on alhainen osakkeen arvostustaso.  Salkunrakentaja-sivusto laati listan Helsingin pörssin halpasarjalaisista. 

Arvosijoittaminen on teoriassa yksinkertaista. Etsitään vain yhtiöitä, joiden arvostuskertoimet ovat alhaiset suhteessa oman pääoman tai sijoitetun pääoman tuottoon. Varmistetaan vielä yhtiön kassavirtalaskelma ja velkaantumisaste. Se on siinä.

Näin yksinkertaista sijoittaminen ei kuitenkaan ole. Jos sijoittaja löytää tunnusluvuiltaan houkuttelevasti hinnoitellun yhtiön, on hänen esitettävä itselleen yksinkertainen mutta tiukka kysymys: miksi? Usein alhaiselle arvostukselle on syynsä. Ongelmilla on tapana kumuloitua. Sijoituskirjallisuus varoittaakin arvoloukku-tilanteesta; alhainen arvostus saattaa olla merkki perustavanlaatuisista ongelmista yhtiön ansaintalogiikassa – ja yhtiön kurssi saattaa siksi tippua edelleen.

Halpasarjalaisten listalle valittiin yhtiöt joiden arvostustaso on kaikkein alhaisin. Valitsimme osakkeet vain yhden tunnusluvun, P/B-luvun (hinta/tasesubstanssi) perusteella. Valitsimme vain yhtiöitä joiden P/B on alle 0,7. Havainnollistaaksemme yhtiöiden taloudellista tilannetta, lisäsimme listaan muita arvostuslukuja (osinkotuotto ja P/E), kannattavuuden mittarin (ROE=oman pääoman tuotto) sekä rahoitusrakenteen mittarin (velka/tase). Lisäsimme listaan myös osakkeiden konsensussuositukset, eli katsoimme miten analyytikot suhtautuvat yhtiöihin.

Ohessa lyhyet kuvaukset listan viidestä alhaisimmin arvostetusta yhtiöistä ja niiden lähiajan näkymistä.

Atria

Atria on suomalainen elintarvikealan yritys, ja yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Suomessa, Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltianalueella. Elintarvikeyhtiöillä on perinteisesti alhainen arvostustaso toimialan heikkojen kasvunäkymien vuoksi.

Yhtiön tulos painui tappiolle vuonna 2011. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 641,8 miljoonaa euroa (637,6 milj. euroa), ja se kasvoi 4,2 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevoitto parani edellisvuodesta 11,0 miljoonaa euroa ja oli 5,8 miljoonaa euroa (-5,2 milj. euroa).

Yhtiö ennustaa liikevoiton olevan oleellisesti viime vuotta paremman ja vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran.

Finnair

Yhtiön kannattavuusongelmat ovat laajalti tunnettuja. ’Toisella kvartaalilla tuli kuitenkin jonkinmoinen käänne parempaan. Yhtiöllä on meneillään merkittävät rakenneuudistukset.

Yhtiö arvioi kapasiteetin kasvavan edellisvuodesta, mutta aikaisemmin arvioimaansa viittä prosenttia vähemmän. Kasvu tulee pääasiassa Aasian-liikenteestä, jossa Finnair lisäsi kapasiteettiaan toukokuussa avaamalla uuden reitin Chongqingiin Kiinaan.

Outokumpu

Syklinen toimiala, valtion omistus, teräksen ylikapasiteetti ja kiinalainen kilpailu – siinä syitä Outokummun alhaiseen arvostukseen.

Ruostumattoman teräksen kysynnän ennustettavuus on heikentynyt. Peruskysynnän yhtiö odottaa olevan samalla tai hieman alhaisemmalla tasolla. Myös kannattavuuden yhtiö arvioi pysyvän toisen vuosineljänneksen tasolla tai hieman laskevan.

Takoma

Takoma Oyj on konepajayhtiö, joka on erikoistunut voimasiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativaan koneistuspalveluun.

Takoman toiminta on ollut kaksi vuotta rankasti tappiollista. Yhtiön ongelmana on alhainen kapasiteetin käyttöaste, eikä yhtiö ole vielä saanut aikaiseksi tarvittavia sopeutustoimenpiteitä. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan hieman tilikaudella 2012.

HKScan

Listan toisen ruokayhtiön, HKScanin tulos tippui reippaasti vuonna 2011, eikä yhtiö ole saanut kuluvana vuonna käännettyä kannattavuutta plussalle.

Vaikka yhtiö odottaa kokonaiskysynnän pysyvän vakaana, arvio se kuitenkin kannattavuuden heikentyvän entisestään. Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason.

[table id=21 /]

[break]

Kommentoi
Ylös
>