Osakeanalyysit

Tecnotree on Inderesin listan ykkönen

Analyysitalo Inderes ylläpitää osakkeiden poimintalistaa, johon se poimii osakkeita varsin suoraviivaisella mutta laajalti käytetyllä menetelmällä. Yhtiö jakaa yhtiön oman pääoman tuoton yhtiön hinta/tasesubstanssi -luvulla. Näin saadaan lista, jossa osakkeet laitetaan paremmuusjärjestykseen ko. suhdeluvun mukaan. Inderesin listan kärkeen nousee IT-ratkaisutoimittaja Tecnotree.

Analyysitalo Inderes ylläpitää osakkeiden poimintalistaa, johon se poimii osakkeita varsin suoraviivaisella mutta laajalti käytetyllä menetelmällä. Yhtiö jakaa yhtiön oman pääoman tuoton yhtiön hinta/tasesubstanssi -luvulla. Näin saadaan lista, jossa osakkeet laitetaan paremmuusjärjestykseen ko. suhdeluvun mukaan. Suhdeluku tavallaan kertoo millaista tuottoa sijoittaja voi olettaa saavansa sijoittamalleen summalle – mikä ei ole siis sama asia kuin se, mitä yhtiö saa tuottoa taseensa omalle pääomalleen. Inderesin lista pohjautuu yhtiön analyytikoiden tulevien vuosien tulosennusteisiin.

Edellä mainitulla suhdeluvulla mitaten ylivoimaisesti parhaiten tuottavaksi yhtiöksi muodostuu Tecnotree, jonka oman pääoman tuoton ja p/B-luvun suhde on 0,21. Eli nykyisellä markkina-arvolla, oman pääoman tuotolla ja tasesubstanssilla sijoittaja voisi olettaa saavansa yli 20 prosentin tuoton Tecnotreehen sijoittamalleen pääomalle. Tämä karkea yksinkertaistus menettää tietenkin toimivuutensa, jos esimerkiksi yhtiön oman pääoman tuoton oletetaan olevan jotain muuta kuin mitä laskelmassa on ennustettu.

Tecnotree on teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiö on kasvanut etupäässä kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Etelä-Amerikassa.

Tecnotree hakee kasvua

Tecnotree hakee määrätietoisesti kasvua. Yhtiö ilmoitti keväällä merkintäoikeusannista, jolla se keräsi 5,9 miljoonaa euroa pääomaa kasvaneiden toimitusprojektien vaatiman käyttöpääoman kattamiseksi sekä taseen vahvistamiseksi. Lisäksi yhtiö sopi viiden miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä. Yhtiö toteutti vuonna 2011 strategiamuutoksen, jonka mukaan Tecnotree keskittyy huomattavasti laaja-alaisempiin teleoperaattoreiden liiketoiminta-IT:n kokonaisratkaisuihin.

Syyskuun alussa Tecnotree ilmoitti saaneensa vajaan 12 miljoonan euron laajennussopimuksen merkittävältä latinalaisamerikkalaiselta operaattoriryhmältä. Sopimus kattaa toiminnallisuuksien sekä tilaaja- ja liikennemäärien laajennukset Tecnotreen aiemmin toimittamiin järjestelmiin useassa maassa Latinalaisessa Amerikassa.

Intiaan yhtiö laajentunut aiemmin merkittävällä yritysostolla.

Tecnotreen kasvutarina ei ole kuitenkaan ollut täysin menestystarina. Viime vuoden maaliskuussa yhtiö arvioi ensimmäisen neljänneksen liikevaihtonsa ja oikaistun liiketuloksen jäävän vuodentakaista alhaisemmiksi.

Tunnuslukujen kehitys

Tecnotreen huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 21,3 miljoonaan euroon, ja tilauskanta oli katsauskauden lopussa 58,8 miljoonaa euroa (30.6.2011: 21,5). Korkea tilauskanta johtui Latinalaisesta Amerikasta saaduista isoista tilauksista. Vuotta aiemmin liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön toiminta on ollut vuodesta 2009 lähtien tappiollista mutta vuoden 2012 toisella kvartaalilla yhtiö sai käännettyä tuloksen plussalle. Toisaalta yhtiö ilmoittaa itsekin että ”Liiketoiminnasta kirjattavat tuotot ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi konsernin kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden vuosineljänneksen tuloksen perusteella.” Liiketulosta kertyi 0,6 miljoonaa euroa, mikä on yhtä paljon kuin vertailukaudella. Osakekohtainen tulos parani. Se oli huhti-kesäkuussa 0,01 euroa. Vertailukauden eps oli saman verran pakkasella.

Yhtiö ilmoitti pitävänsä ohjeistuksensa ennallaan: ”Vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan olevan paremmat kuin vuonna 2011.”

Yhtiön rahoitusasemassa on pitkään ollut heikentyvä trendi. Käteisvarat ovat vähentyneet vuodesta 2008 lähtien, ja velan osuus koko pääomasta on kasvanut erityisesti viime vuonna. Omistajiltaan keräämillä varoilla yhtiö paransi kassatilannettaan kuitenkin kuluvana vuonna.

Heikentynyt kassa herättää sijoittajan mielessä kysymysmerkin ilmaan: onko liiketoiminta terveellä pohjalla kun kassatilannetta joudutaan paikkaamaan omistajilta kerätyillä varoilla?

Arvostustaso

Yhtiön arvostustaso vaikuttaa nopeasti katsottuna houkuttelevalta. Hinta suhteessa tasesubstanssiin on 0,61, mikä on sekä absoluuttisesti että verrokkeihin verrattuna alhainen. Tilanne näyttää hieman toiselta kun tasetta tutkitaan tarkemmin: yhtiön taseen vastaavissa liikearvoa ja aineetonta varallisuutta on yhteensä lähes 26 miljoonaa euroa. Ilman ko. eriä yhtiön hinta suhteessa aineelliseen tasesubstanssiin on vajaat 1,4.

Viime kädessä yhtiön houkuttelevuus sijoituskohteena riippuu pitkälti siitä, uskooko sijoittaja yhtiön kasvutarinaan.

 

6 kommenttia
 • Vetelys sanoo:

  Tecnotree…joo-o. Tämä on niitä yhtiöitä jotka kyllä yrityskaupoilla kasvaa mutta kun ansaintalogiikka on hukassa niin voi vaan kysyä peruskysymyksen…missä rahat?

 • Nimetön sanoo:

  no ainakin tilauksia pukkaa. Kumma vaan että Tecnotree ei saa kanavoitua kasvusta katetta.

  • Jack sanoo:

   Tarkoittanet varmaan oheista

   ”Tecnotree Oyj
   Lehdistötiedote
   27.9.2012 klo 08.30

   Tecnotree on vastaanottanut tilauksen johtavalta monikansalliselta
   operaattoriryhmältä toimittaakseen ulkoistuspalveluja Lähi-itään.
   Ulkoistuspalvelut toimitetaan sekä asiakkaan että Tecnotreen tiloista ja
   palvelut kattavat käyttäjätuen, järjestelmä- ja teknisen tuen, reaktiivisen
   tapahtuma- ja ongelmahallinnan, ennakoivan palvelutason hallinnan (sisältäen
   monitoroinnin ja sovellushallinnan) sekä laskutuksen. Tilauksen arvo on 0,9
   miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2012. ”

  • Markkinahäirikkö sanoo:

   Omat rahat ei yhtiöllä ole todellakaan riittänyt. Kasvuhan sitoo käyttöpääomaa, mutta silti kummastuttaa Tecnotreen tilanne

 • Nimetön sanoo:

  Mihinköhän maaliskuiseen tulosvaroitukseen viittaat?

  • Tecnotree ilmoitti tuloksen jäävän vuodentakaista alhaisemmaksi. Tämä ilmoitus annettiin kuitenkin viime vuoden maaliskuussa, eikä tänä vuonna, kuten artikkelissa virheellisesti ilmoitettiin.

   Asia on korjattu artikkeliin.

   Pahoittelut virheellisestä tiedosta.

 • Ylös
  >