Tunnusluvut

EV/EBIT-arvostuskertoin sijoittajan apuvälineenä

EV/EBIT-luku on yksi yleisimmistä osakkeiden arvostusmittareista. Luvun tulkinnassa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä se ei mittaa ihan samaa asiaa kuin P/E-luku.

Se kuvaa yrityksen velattoman markkina-arvon eli ns. yritysarvon ja liiketuloksen suhdetta. Luvun tulkinnassa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä se ei mittaa ihan samaa asiaa kuin P/E-luku.

Tunnusluvun laskentakaava

EV/EBIT-luku = Yritysarvo / liiketulos

Yritysarvo (engl. enterprice value) lasketaan seuraavasti: markkina-arvo + korolliset velat – likvidit varat

Liiketulos saadaan, kun käyttökatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot, eli liiketulos mittaa yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta ennen rahoituseriä ja veroja.

Kaavan liiketulos voidaan laskea monella tavalla (kuten p/e-luvun tuloskin, eli e): liiketulos lasketaan joko viimeisimmän tilikauden liiketuloksesta, viimeisten 12 kuukauden liiketuloksesta (liukuva liiketulos) tai käytetään koko vuoden ennustettua liiketulosta.

Tunnusluvun käyttö

EV / EBIT on mittaria sanotaan yritysostajan perustunnusluvuksi. Tämä siksi, että se kertoo potentiaaliselle yrityksen ostajalle millaista tuottoa ostajaa saisi sijoitukselle huomioiden velat ja kassavarat.

EV / EBIT tunnuslukua käytetään harvemmin kuin p/e-lukua johtuen siitä, että sen laskeminen on hiukan työläämpää. EV/EBIT-lukua ei myöskään löydy läheskään kaikista osakkeiden poimintasovelluksista (screener).

Tunnusluvun tulkinta

EV/EBIT-luku on tavallaan yritysarvon takaisinmaksuaika, eli se kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran liiketulosta, mikäli liiketulos pysyisi ennallaan. EV/EBIT-luvun etuna verrattuna p/e-lukuun on, että se ottaa huomioon yrityksen velkaisuuden. P/E-lukuhan ei huomioi yrityksen rahoitusrakennetta lainkaan.

EV/EBIT on siis siinä mielessä paljastava mittari, että se ei anna arvoa velkavivulla rakennetulle tulokselle. Jos esimerkiksi yritys on laajentanut toimintaansa velalla, saattaa sen oman pääoman tuotto olla korkea velkavivun ansiosta. EV/EBIT-mittari saattaa nousta kuitenkin korkealle toisin kuin P/E-kerroin.

EV/EBIT-luvun kuuluisi olla hivenen P/E-lukua matalampi, jotta arvostustaso voitaisiin tulkita suurin piirtein saman suuruiseksi. Tämä johtuu siitä, että EV/EBIT-luvussa ei oteta huomioon tuloksesta meneviä veroja eikä rahoituskuluja (toisin kuin P/E-kertoimen E:ssä). Nehän ovat eriä jotka esitetään tuloslaskelmassa liiketuloksen jälkeen.

EV/EBIT:ssä mahdollisuus virhetulkintaan on P/E:tä pienempi, koska poikkeukselliset rahoituserät ja verot eivät vaikuta liiketulokseen.

Esimerkki:

Yhtiön markkina-arvo on 100 meur, korolliset velat 20 meur ja likvidit varat ovat 50 meur. Yrityksen viimeisimmän tilinpäätöksen liikevoitto 7 milj. euroa

Tällöin yhtiön yritysarvo on 100 + 20 – 50 eli 70 meur. Tämä on siis yhtiön arvo jos velat ja likvidit varat realisoidaan. Saatu yritysarvo (70 meur) suhteutetaan sitten yrityksen liiketulokseen (EBIT), eli EV/EBIT-kerroin = 70/7 = 10.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös