Makrotalous

IMF laski maailmantalouden kasvuennustetta

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF näkee maaimantalouden kasvunäkymien yllä aiempaa synkempiä pilviä. Vastikään julkistetussa maailmantalouden kasvuennusteessaan IMF arvioi maailmantalouden kasvun jäävän alhaisemmaksi kuin muutama kuukausi sitten.

IMF arvio vuoden 2012 talouskasvun olevan koko maailmassa 3,3 prosenttia vuositasolla ja 3,6 prosenttia vuonna 2013. Kehittyneiden maiden kasvu hiipuu 1,3 prosenttiin julkisten menojen leikkauksien ja finanssijärjestelmän heikkouden vuoksi.

Myös kehittyvien talouksien kasvunäkymät alenevat aiemmin arvioidusta. Kasvu on kuitenkin edelleen selvästi kehittyneitä maita vahvempaa, sillä IMF arvioi kehittyneiden maiden kasvun olevan 5,3 prosenttia vuonna 2012 (vrt. 6,2 prosenttia vuonna 2011). Kehittyneiden maiden talousongelmat heijastuvat kehittyvien talouksienkin kasvunäkymiin kielteisesti.

IMF:n näkymät päämarkkinoilla ovat seuraavat:

  • USA: Kasvuennuste 2,2 prosenttia vuonna 2012. Kotitalouksien heikko taloudellinen tilanne ja luottamus, tiukka taloudellinen kontrolli ja jatkuvat valtiontalouden tervehdyttämistoimet hidastavat kasvua.
  • Euroalue: reaalinen bruttokansantuote laskee 0,4 prosenttia vuonna 2012.
  • Japani: Kasvuennuste 2,2 prosenttia vuonna 2012.
  • Aasian kehittyvät taloudet: Reaalisen bruttokansantuotteen kasvu 6,7 prosenttia. Keskeinen kasvuajuri on Kiina, jonka kasvua kiihdyttävät hyväksytyt julkiset infrastruktuuriprojektit. Intian kasvunäkymät ovat epäselvät, mutta kasvun vuonna 2012 ennustetaan kuitenkin olevan 5,0 prosenttia, ja lukuisten reformien ansiosta kasvu nousee ensi vuonna kuuteen prosenttiin.
  • Latinalainen Amerikka: Kasvuennuste 3,2 prosenttia vuonna 2012.

IMF:n koko raportti on luettavissa ohesta:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/index.htm

[break]

[break]

Kommentoi
Ylös
>