Makrotalous

Kiinan ja USA:n kaupan epätasapaino pahenee

Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kaupan epätasapainosta on puhuttu pitkään. Epätasapaino on vain pahentumassa. Toisin kuin yleisesti luullaan, epätasapainon kehitystä ei selitä Kiinan oletettu liian alhainen valuuttakurssi.

USA:n ja Kiinan välisen kaupan epätasapaino ei ole uusi asia. Kiina on ollut jo pitempään nettoviejä ja USA on ollut nettotuoja maiden välisessä kaupassa. USA:n vienti Kiinaan on kasvanut jo useita vuosia, mutta tuonti Kiinasta on kasvanut vielä selvästi nopeammin.

Yhdysvaltojen Kiinan viennin ja tuonnin tiet alkoivat erkaantua 90-luvun alussa, kuten alla olevasta kuvaajasta voidaan havaita. Yhdysvaltojen Kiinan kauppataseen alijäämäisyys kiihtyi 2000-luvun alkupuoliskolla. USA:n kauppataseen alijäämä oli viime vuonna jo 295 miljardia dollaria.

Selittääkö valuuttakurssipolitiikka epätasapainon?

Yhdysvallat on systemaattisesti syyttänyt Kiinaa valuuttansa yuanin keinotekoisesta aliarvostamisesta. USA:n mukaan Kiinan valuuttakurssi on yksinkertaisesti liian alhainen verrattuna dollariin, mikä USA:n mukaan on syynä maiden välisen kaupan epätasapainoon.

Mutta selittääkö valuuttakurssi todella USA:n kauppataseen alijäämää Kiinan kaupassa?

Ohessa on kuvaaja Yhdysvaltojen dollarin valuuttakurssin kehityksestä suhteessa Kiinan yuaniin vuodesta 2008 lähtien. Koko tarkasteluajan on dollari heikentynyt suhteessa yuaniin. Dollarin arvon heikentyminen on vain kiihtynyt tämän vuoden loppukesästä lähtien.

Kiinan näkökulmasta Yhdysvaltojen syytökset valuuttamanipuloinnista tuntuvat epäloogisilta. Uutistoimisto Bloomberg raportoi huhtikuussa, että Kiinan vaihtotaseen ylijäämä on laskenut tasaisesti suhteessa maan bruttokansantuotteeseen. Noin viisi vuotta sitten maan vaihtotaseen ylijäämä oli 10 prosenttia BKT:sta, ja vuosi sitten ylijäämää oli enää kolme prosenttia BKT:sta.

Lisäksi Kiinan viranomaiset ovat antaneet yuanin revalvoitua (valuutan ulkoisen arvon nousu, devalvaation vastakohta) yli 30 prosenttia vuodesta 2005 lähtien. Kiinan viranomaisten on siis vaikea ymmärtää maan valuuttakurssipolitiikaan liittyvää kritiikkiä tilanteessa, jossa yuan on rajusti revalvoitunut ja maan vaihtotaseen ylijäämä on laskenut.

Todelliset syyt kaupan epätasapainoon

Kiinan vaihtotaseen ylijäämä ei ole USA:n vaihto- ja kaupptasealijäämien peilikuva. Tämä voidaan osoittaa vertailemalla maiden kauppatasemuutosten ajankohtia toisiinsa. USA:n kauppataseen alijäämä alkoi kiihtyä vuodesta 1998 lähtien ja se saavutti huippunsa vuonna 2005. Kiinan kauppataseen ylijäämä puolestaan alkoi kasvaa vasta vuonna 2005 ja se saavutti huippunsa vuonna 2008.

Maiden kauppataseiden vertailu osoittaa, että ne eivät ole toisistaan riippuvaisia vaan ne heijastelevat maiden erilaisia taloudellisia tilanteita.

Neljä tekijää selittävät Kiinan kaupan suunnattoman ylijäämän: 1) USA:n kasvanut kulutuskysyntä ja maan budjettialijäämät ovat kiihdyttäneet tuontikysyntää, 2) Itä-Aasian tuotantoverkoston kehittyminen Kiinan johdolla ja 3) Kiinan säästämisasteen nousu ja 4) Kiinan työn tuottavuus on noussut palkkojen nousua nopeammin, mikä on tehnyt maasta kilpailukykyisen (myös suhteessa USA:aan) kansainvälisten yritysten investoinneille.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös