Osakeanalyysit

Miltä näyttää Siili solutions -yhtiön listautuminen?

Siili Solutions Oyj julkaisi 28.9. yhtiötiedotteen, jossa se ilmoitti hakemuksen yhtiön osakkeen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla. Siili Solutions myy kattavia ohjelmistojärjestelmiä.

Siili Solutions Oyj julkaisi 28.9. yhtiötiedotteen, jossa se ilmoitti hakemuksen yhtiön osakkeen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla. Siili Solutions myy kattavia ohjelmistojärjestelmiä.

Listautumisannin ehdot ja perusteet

Listautumisanti alkaa 2.10. ja päättyy viimeistään 9.10. Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi yhteensä enintään 214 000 kpl hintaan 7,00 euroa osakkeelta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä nousee osakeannin myötä korkeintaan 1 565 575 osakkeeseen. Annissa liikkeeseen laskettavat osakkeet vastaavat 13,7 % yhtiön osakekannasta listautumisannin jälkeen, olettaen että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Kerättävä uusi pääoma on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Listautumisen tavoitteeksi Siili ilmoittaa näkyvyyden saamisen maan parhaiden osaajien rekrytointimarkkinoilla, uskottavuutta asiakaskohtaamisissa, sekä tehdä osakkeesta aikaisempaa likvidimpi valuutta mahdollisissa yritysostoissa.

Yhtiön taloudellinen tilanne ja lähiajan näkymät
Kasvu ja kannattavuus

Siili on kasvanut kiitettävää vauhtia, ja vieläpä kannattavasti. Oman pääoman tuotto on erinomaista tasoa. Liikevaihdon kasvu on jatkunut kuluvana vuonna, mutta kannattavuuden kasvu näyttää taittuvan. Henkilöstökulut ovat kasvaneet nopeampaa tahtia kuin mitä liikevaihto on kasvanut, ja yhtiön henkilöstömäärä on vuodessa kasvanut 92 henkilöstä 125 henkilöön.

Yhtiö selittää kannattavuuden heikentymistä sillä että kevään 2012 rekrytoinneista merkittävä osa painottui huhtikuuhun, mikä laski hieman käyttöastetta suhteessa 2011 ensimmäiseen puolivuotisjaksoon.

Henkilöstörekrytoinnit ovatkin Siilin kasvun kannalta kriittinen menestystekijä. Yhtiön toimintatapaan kuuluu, että sen asiantuntijat ovat lähellä asiakasta. Tällä tavalla yhtiö pyrkii suojautumaan ulkomaiselta kilpailulta. Uusimmassa Talouselämä-lehdessä toimittaja Emilia Kullas arvioi kuitenkin, että tällainen toimintatapa vaikeuttaa kasvua ulkomaille, koska toimintatapaa on vaikea kopioida ulkomaille.

Tunnusluvut20122011201120102009
 1.1-30.61.1-30.61.1-31.121.1-31.121.1-31.12
Liikevaihto, 1000 €7698,36458,113156,47900,96681,9
Liikevoitto, 1000 €654,61040,81437735,9203,1
Tilikauden tulos, 1000 €466,1748,61012,1524,3147,4
Omavaraisuusaste, %27,10%35,30%26,40%33,50%35,00%
Oman pääoman tuotto, % *75,50%106,30%79,90%55,20%19,00%
Liikevoitto, % liikevaihdosta8,50%16,10%10,90%9,30%3,00%
Osakekohtainen tulos0,360,590,80,420,13
Osakekohtainen oma pääoma0,891,261,030,970,58
Osakekohtainen osinko €0,280,320,650,150,43
Osakekohtainen pääomanpalautus0,3300,0900
Osakekohtainen voitonjako yhteensä0,610,320,750,150,43
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa125921068468
[break]
Rahoitusasema

Siili Solutions on nettovelaton yhtiö. Keväällä 2012 yhtiö järjesteli rahoitustaan uudelleen maksamalla kokonaisuudessaan 400 tuhannen euron lainan. Käyttöpääomaa yhtiöllä kuitenkin sitoutuu kasvuun. Yhtiön tulorahoitus eli liiketoiminnan rahavirta oli kyllä positiivinen 327 tuhatta euroa tämän vuoden kahdella ensimmäisellä kvartaalilla, mutta rahavirta on heikentynyt selvästi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lähiajan näkymät

Siili Solutions arvioi, että sen liiketoiminta kehittyy loppuvuoden 2012 aikana edelleen myönteisesti. Liikevaihdon yhtiö arvio kasvavan ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla.

Arvostustaso

Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi siis seitsemän euron hintaan. Jos oletetaan että yhtiö pystyy kuluvana vuonna pitämään vuoden 2011 osakekohtaisen tulostason, olisi annin jälkeisellä osakemäärällä laskettu p/e-luvun arvo 10,8. Tällainen arvostustaso vaikuttaa varsin houkuttelevalta. Vertailun vuoksi: toisen ohjelmistotalon, Digian p/e on 16,6.

Samoilla oletuksilla laskettu yhtiön velattomuuden ja kassavarat huomioiva EV/EBit-luku on niinkin alhainen kuin 7,7. EV/Ebit-luku on alhainen juuri yhtiön nettovelattomuuden ansiosta.

Yhtiön kuluvan vuoden toteutunut tulos on kuitenkin alhaisempi kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan. Yhtiön ei itse anna arviota siitä, miten koko vuoden kannattavuus tule suhteutumaan viime vuoteen nähden.

Jos kuitenkin oletamme että koko vuoden kannattavuus jää samassa suhteessa alhaisemmaksi kuin toteutunut puoli vuotta, tulee koko vuoden osakekohtaiseksi tulokseksi noin 0,5 euroa per osake. Kun lisäksi huomioidaan, että annin jälkeen osakemäärä nousee noin 1566 tuhanteen osakkeeseen, jää osakekohtaiseksi tulokseksi 0,39 euroa per osake. P/e-luku olisi siten 18.

Vastaavilla oletuksilla laskettu EV/Ebit on 12,7.

Onko Siili Solutipns seitsemän euron merkintähinnalla siis edullinen? Kaikki riippuu yhtiön kasvutarinan uskottavuudesta. Mikäli yhtiö pystyy ylläpitämään kasvuaan – ja nimenomaan kannattavaa kasvua, ei listautumishinta vaikuta kohtuuttomalta. Jos kuitenkin alkuvuonna tapahtunut kannattavuuden heikentyminen on merkki pitempiaikaisesta kasvun hiipumisesta, alkaa merkintähinta näyttää jo kohtuullisen korkealta.

Miksi pörssiin?

Kauppalehden perjantain numerossa esitetään aiheellinen kysymys liittyen yhtiön rahoitustilanteeseen: Miksi Siili Solutions nettovelattomana yhtiönä haluaa pörssiin? Yhtiön olisi todennäköisesti helppo rahoittaa kasvua omaan pääomaan verrattuna huomattavasti edullisemmalla velkapääomalla. Listautumisesta syntyy myös kustannuksia, ja nykyiset omistajat joutuvat jakamaan tulosta suuremmalle omistajajoukolle.

Yhtiö perustelee listautumista mm. näkyvyydellä rekrytointimarkkinoilla sekä uskottavuudella asiakastapaamisissa – eikä esimerkiksi yrityskauppoihin tai investointeihin tarvittavalla lisärahoituksella.

Toisaalta yhtiön omistajat ovat sitoutuneet yhtiöön, Talouselämälle antamassaan haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kuula sanoo, ettei yksikään vanhoista omistajista myy osakkeitaan.

3 kommenttia
 • Nimetön sanoo:

  Siilin listautumisessa ihmetyttää paitsi motiivi myös ajankohta. Onko nyt oikea aika lähtä pörssiin?

  • Julkinen sanoo:

   Ainakaan siilin poikien esittelyt ei meidän yrityksessä vaikuttanut. Liian pieni toimija ja osaaminen pintapuolista ja pirstoutunutta.

 • Paco sanoo:

  Ihan positiivista, että pieni firma listaantuu. Rohkea liike. Hyvä että jotain tapahtuu pörssirintamalla. Toinen asia onko ajankohta oikea, mutta kohtahan se nähdään.

 • Ylös
  >