Raaka-aineet

Öljylaatujen kasvava hintaero – mahdollisuus raaka-ainesijoittajalle

Kahden maailmanmarkkinoilla tärkeän raakaöljylaadun, brent-öljyn ja WTI-öljyn hintaero on entisestään kasvanut. Öljylaatujen hintaero ei selity laatueroilla. Taustalla on muita syitä, joiden vuoksi hintaero saattaa olla väliaikainen ilmiö. Tämä tarjoaa raaka-ainesijoittajille mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Yhdysvaltain markkinoiden keskeisen WTI-raakaöljyn ja Euroopassa tärkeämmän Pohjanmeren Brent-öljyn hintaero on jo 25 prosenttia. Brent-öljyn tynnyrihinta on lähes 23 dollaria WTI-laatua korkeampi.

Mikä selittää sitten hintaeron?

Commerzbankin raaka-ainetutkimuksen johtaja Eugen Weinberg totesi elokuussa Taloussanomille, että tarjonta- ja kysyntätilanteiden erot selittävät hintaeron. WTI-öljyä tuotetaan luotettavasti suuria määriä, ja kysyntä on maltillista. Brent-laadussa hintaa nostaa kunnostustyöt Pohjanmerellä ja Lähi-Idän geopoliittiset riskit.

WTI-laadun hintaa laskee siis kova tarjonta. USA:n keskilänteen tulee lisää öljyä Kanadasta, mutta sieltä ei lähde yhtä paljon maailmalle öljyä koska Meksikonlahdella on putkia ollut suljettuina. Kun öljyn tarjonta keskilännessä kasvaa, hinta suhteessa brent-laatuun laskee. Samalla jalostajat ovat joutuneet turvautumaan aiempaa enemmän brent-laatuun, mikä on nostanut sen kysyntää ja hintaa.

Canadian Oil Sands Ltd. (COS) yhtiön pääjohtaja Marcel Coutu arvioi heinäkuussa uutistoimisto Bloombergille että brent-laadun ja WTI-laadun hintaero tulee poistumaan kahden vuoden kuluessa. Coutu perustelee väitettään sillä että uusi öljyputki Seaway tulee helpottamaan tarjonnan pullonkaulaa Yhdysvalloissa. Uusi putki mahdollistaa keskilännen öljyn tarjonnan kasvattamisen maailmalle.

Mahdollisuuksia raaka-ainesijoittajille

Mikäli pääjohtaja Coutu on oikeassa, tarjoaa hänen ennustamansa öljylaatujen hintaeron kaventuminen sijoitusmahdollisuuksia raaka-ainesijoittajille. Ongelma on vain siinä, että kukaan ei tiedä poistuuko hintaero brent-laadun hinnan alentumisen vai WTI-laadun hinnan nousun kautta.

Esimerkiksi Handelsbanken ja Nordea tarjoavat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja joilla sijoittaja voi spekuloida brent-öljylaadun hinnalla. Myös ETF:stä löytyy maailmalta öljyn hintaa seuraavia ETF-rahastoja. Esimerkiksi oheiset ETF-rahastot seuraavat WTI-laadun futuurihintoja.

  • United States Oil Fund (USO)
  • S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN (OIL)
  • PowerShares DB Oil Fund (DBO)
Kommentoi
Ylös
>