ETF-analyysit

Piileekö epämuodikkaassa raaka-aineessa tuottopotentiaalia?

Energiaan perustuvissa sijoitusideoissa erityisesti uusiutuvaan energiaan perustuvat sijoituskohteet, kuten aurinko-, tuuli-, maa- ja biovoima, ovat usein sijoittajien mielenkiinnon kohteena. Toisin on kivihiilen laita. Kivihiilen huono maine ympäristölle haitallisena energialähteenä ei ole ollut omiaan lisäämään sem kiinnostavuutta sijoituskohteena.

Pitkällä aikavälillä onkin vaikea nähdä perusteita kivihiilen hinnan kestävälle nousulle. Kivihiilen käytön kustannus on kohonnut merkittävästi päästökaupan alettua, ja siksi sen kilpailuasema on heikentynyt esimerkiksi maakaasuun verrattuna. Tämä voi johtaa kivihiilen käytön vähenemiseen pitkällä aikavälillä – ja samalla hinnan romahdukseen.

Mutta lyhyellä tähtäimellä tilanne saattaa olla toinen.

Kivihiilen hintakehitys ja sen taustat

Oheisessa kuvaajassa on esitetty Market Vectorsin kivihiili-ETF:n markkina-arvon muutokset viiden vuoden ajalta sekä vertailutietona energian hintaindeksi. Aina viime vuoden puoleen väliin asti kivihiilen hinta myötäili yleistä energian hintakehitystä. Sen jälkeen tilanne muuttui – kivihiilen hinta romahti verrattuna yleiseen energian hintakehitykseen.

Kivihiilen hinnan laskun taustalla on sen käytön nopea aleneminen, erityisesti Yhdysvalloissa. Kivihiilen osuus USA:n energiatuotannosta on nyt noin 40 prosenttia, mutta esimerkiksi vuonna 2008 hiilen osuus oli vielä 50 prosenttia.  Maakaasun saatavuuden reilu paraneminen ja sitä kautta hinnan merkittävä aleneminen on kannustanut voimayhtiöitä energiaraaka-aineen vaihtoon. Myös Yhdysvaltojen liittovaltion tiukentunut ilmastopolitiikka ajaa energiayhtiöitä luopumaan kivihiilestä.

Toisaalta korkealaatuiselle hiilelle on kysyntää jatkossakin etenkin teräksen valmistuksessa. Siksi Yhdysvaltojen kivihiilen tärkeimpiä ostajia ovat maailmantalouden uudet veturit Kiina, Intia ja Brasilia, joissa on valtava tarve teräkselle.

Miksi Hiilen hinta saattaa vielä nousta?

Voisiko kivihiilen hintakehitys siis korjaantua lähemmäs yleistä energian hinnan muutostrendiä? Näin ainakin uskoo amerikkalaisen Street Authority -sijoitussivuston kolumnisti Dave Goodboy. Hän esittää kaksi perustelua miksi kivihiili tarjoaa sijoittajille merkittävän tuottomahdollisuuden.

1. Hiili on edelleen monissa maissa tärkein energian lähde.

Kivihiili on edelleen maailman eniten käytetty sähköntuotannon polttoaine. Lisäksi kivihiili on öljyn jälkeen maailman tärkein energianlähde. Liki kolmasosa maailman sähköntuotannosta ja viidesosa koko energian tarpeesta katetaan hiilellä.

Yksin USA:ssa 42 prosenttia energiantuotannosta syntyy edelleen hiilestä. Vaikka hiilen käyttö vähenee Yhdysvalloissa, hiili pysyy tärkeänä energian lähteenä edelleenkin kehittyvissä talouksissa.

2. Hiili on ”ylimyyty”

Goodboy perustelee kivihiilen kivihiilen tuottopotentiaalia myös teknisen analyysin termein. Market Vectorsin kivihiili-ETF:n neljäntoista päivän RSI-indeksi, eli ns. suhteellinen voimaindeksi laski kesällä alle 30 pisteen. Alle kolmenkymmenen pisteen lukema RSI-indeksissä tulkitaan markkinoiden ylimyynniksi, mistä pitäisi seurata korjausliike ylöspäin.

On toki muistettava että tekniseen analyysiin perustuviin sijoitusideoihin tulee aina suhtautua varauksella.

Kuinka kivihiileen voi sijoittaa?

Maailman pääpörsseistä löytyy tietenkin kivihiilen tuotantoon keskittyneitä yhtiöitä, joiden osakkeisiin sijoittamalla voi sijoittaja allokoida varojaan epäsuorasti kivihiileen. Riskienhallinnan ja hajautuksen kannalta kuitenkin yksinkertaisempaa on sijoittaa energia-ETF -rahastoihin. Markkinoilta löytyy ETF:ä jotka sijoittavat useisiin kivihiiliyhtiöihin useilla markkinoilla.

Oheiset kaksi tunnettua ETF-rahastoa sijoittavat kivihiiliyhtiöihin:

  • Market Vectors Coal ETF (KOL)
  • PowerShares Global Coal ETF (PKOL)

 [break]

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös