Tunnusluvut

Tuloksen laadulla on väliä

Yritysten osavuosikatsauksia tarkasteltaessa ensimmäisenä kiinnitetään yleensä huomiota osakekohtaisen tuloksen euromääräisiin ja prosentuaalisiin muutoksiin. Ei kuitenkaan ole ihan sama, miten tulosmuutos on syntynyt.

Talouslehdistö raportoi tulosuutisia yleensä kertomalla kuinka paljon osakekohtainen tulos tai liikevoitto on muuttunut joko a) suhteessa edellisvuoden vastaavaan neljännesvuoteen tai b) suhteessa edelliseen neljännesvuoteen tai c) suhteessa analyytikoiden tulosennusteisiin. Varsinkin ennusteiden ylitys raportoidaan usein positiivisena yllätyksenä – ja tutkimusten mukaan usein myös markkinat palkitsevat tällaisen suorituksen kurssinousuna.

Hyvin pohjatyönsä tehnyt osakesijoittaja osaa kuitenkin katsoa pintaa syvemmälle. Kokenut sijoittaja selvittää aina mitkä syyt ovat johtaneet tulosmuutoksiin. Tavallaan sijoittaja siis arvioi tuloksen ”laadun”. Kaikki tulosparannukset eivät ole laadukkaita, sillä ne eivät kerro yrityksen todellisesta kehittymisestä tuloksentekijänä.

Millainen tulos on sitten laadukas? Sijoitussivusto Investopedia määritteli laadukkaalle tulokselle kolme kriteeriä seuraavasti:

Tuloksen toistettavuus

Yhtiö saattaa kasvattaa osakekohtaista tulostaan esimerkiksi käyttöomaisuuden myyntivoitoilla. Näin saatu tulosparannus ei ole ”laadukas” siksi, että omaisuuden myynti ei ole välttämättä toistettavissa. Omaisuuden myynneillä saatu tulosparannus ei myöskään osoita, että yhtiö tekisi asioita mitenkään paremmin.

Sen sijaan kustannusten leikkaukset ja ennen kaikkea myynnin kasvu ovat parhaat tiet laadukkaaseen tulokseen. Myynnin kasvu ei estä lisäkasvua seuraavilla kvartaaleilla. Kustannusten leikkaukset eivät ole välttämättä helposti toistettavissa (ainakaan ilman kasvuresurssien karsimista) mutta kerran tehty kustannusleikkaus pysyy ja vaikuttaa tulokseen tulevinakin tuloskausina.

Tuloksen kontrolloitavuus

Monet tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yhtiön omista strategista ja operatiivisista päätöksistä riippumattomia – siis johto ei voi niihin päätöksillään vaikuttaa.  Yksi tyypillisimmistä tällaisista ulkoisista tekijöistä ovat valuuttakurssit. Jossain määrin yhtiöt voivat toki suojautua valuuttakurssimuutoksilta, mutta varsinkin vientivetoisten yritysten tulokset saattavat muuttua kohtuu paljonkin valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Myös ulkoa tulevat hintamuutokset ovat tekijöitä joka voivat lisätä yrityksen tulosta esimerkiksi silloin kun yhtiö myy varastosta tuotteita joiden hinnat ovat nousseet. Tai esimerkiksi lentoyhtiön tulos saattaa parantua jos polttoaineen hinnat laskevat.

Myös esimerkiksi sääolosuhteiden muutoksista aiheutuvat tulosparannukset eivät ole laadukasta, kontrolloitavaa tulosparannusta (esim. Fortumin tulokseen vaikuttaa vesitilanne).

Maksuehdot

Tulosparannuksen tulee lopulta näkyä yrityksen kassassa. Jos kuitenkin yrityksen tulosparannus on tullut kasvaneesta myynnistä löysemmillä maksuehdoilla, sisältyy tulosparannukseen riski siitä että kaikki myynti ei tule näkymään kassatilanteen parantumisena. Esimerkiksi pitemmät maksuehdot saattavat johtaa kasvaviin luottotappioihin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös