Markkinakommentit

YIT:n tulos odotettua parempi

Rakennuskonserni YIT:n tulos ylitti kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessaan analyytikkoennusteet mutta markkinat eivät tulosparannusta palkinneet.

Kolmannen neljänneksen osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste oli Vara Research -yhtiön tietokannan mukaan 0,33 euroa osaketta kohden. Toteutunut tulos oli 0,4 euroa osakkeelta. Tulosta siivitti kotimaan vilkaana jatkunut asuntorakentaminen ja kasvu Venäjän markkinoilla.

Kasvu Venäjällä on YIT:lle erityisen tärkeää koska kansainväliset rakentamispalvelut ovat liikevoittomarginaalilla mitattuna YIT:n kannattavin toimiala.

YIT:n osakkeen kurssissa ei kuitenkaan tapahtunut dramaattisia muutoksia osavuosikatsauksen ilmoituksen johdosta.

Lähiajan näkymät

YIT:n toimialojen tilauskanta oli syyskuun lopussa 4 018,6 milj. euroa (9/2011: 3 489,0 milj. e) eli 15 prosenttia korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tilauskanta pysyi kuitenkin kesäkuun 2012 lopun tasolla, jolloin se oli 4 045,4 milj. euroa. Pohjois-Euroopan ja Keski-Euroopan kiinteistöteknisten palveluiden tilauskannat laskivat hieman kesäkuun 2012 lopusta. Muiden toimialojen tilauskannat pysyivät kesäkuun 2012 lopun tasolla.

YIT:n tilauskannan kasvu on siis tyrehtynyt. Yhtiön tilauskanta kasvoi vuoden 2011 alusta tämän vuoden toiselle kvartaalille lähes tasaisesti.

YIT toistaa vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä antamansa arvion, jonka mukaan vuonna 2012 liikevaihto säilyy vuoden 2011 tasolla ja että liikevoitto kasvaa vuoteen 2011 verrattuna.

Rakentamisen markkinat

Tilastot eivät anna kovin ruusuista kuvaa ainakaan kotimaan rakennusmarkkinoiden näkymistä. Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotanton uusimmat elokuun tilastot ennakoivat rakentamisen hiipumista Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 elokuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,6 miljoonalle kuutiometrille, joka on 19,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 38,1 prosenttia vuoden takaisesta.

YIT luottaa kuitenkin muuttoliikkeen, demografisten tekijöiden ja matalan korkotason tukevan asuntojen kysyntää myös jatkossa kotimarkkinoilla. Toimitilarakentamisen YIT uskoo vähenevän 8-9 prosenttia. Infrarakentamisen ennakoidaan pysyvän kohtuullisen vakaana.

Venäjä on kuitenkin YIT:n kulmakivi kasvustrategiassa. Pitkällä aikavälillä Venäjällä on edelleen suuri tarve asuonnoille.

Arvostustaso

YIT:n oman pääoman tuotto on yli 15 prosenttia ja nettovarallisuus on arvostettu noin kaksikertaisesti (eli P/B on 2,05). Arvostustaso ei ole YIT:n erinomaiseen tuloksentekokykyyn nähden kohtuuton. P/E-luku on 10,7 mikä on jonkin verran verrokkeja korkeampi. Korkeampi arvostus on kuitenkin ymmärrettävää YIT:n Venäjän kasvunäkymien vuoksi ja vahvojan toteutuneen tuloskasvun vuoksi.

Yhtiön kasvunäkymät nojaavat yhä selkeämmin Venäjän markkinoihin.

 

Kommentoi
Ylös
>