Indikaattorit

Baltic Dry -indeksi hakee suuntaa

Tarkoin seuratun ennakoivan suhdanneindeksin, Baltic Dry:n alamäki näyttää pysähtyneen. Indeksi ei kuitenkaan vielä ennusta taloudellisen aktiviteetin elpymistä.

Baltic Dry -indeksi mittaa tärkeimpien raaka-aineiden merirahtiliikenteen hintakehitystä 23 merirahtireiteillä. Rahdin hintaan vaikuttavat kuljetettavan tavaran määrä sekä tarjolla olevien alusten määrä. Rahtihintoja onkin pidetty talouden kysyntää hyvin kuvaavana indikaattorina, ja historiallinen tarkastelu näyttäisikin osoittavan että kyseisen indeksin muutokset ovat pystyneet ennakoimaan pörssikurssien käänteitä.

Liian yksioikoisten johtopäätelmien vetämisessä tulee kuitenkin olla varovainen. Rahtimäärät nimittäin ovat olleet kasvussa. Uusia laivoja rakennetaan paljon, ja uusia bulkkialuksia on tulossa reilusti lisää lähivuosina. Yhtenä syynä investointeihin on ollut vanhojen alusten huono polttoainetehokkuus. On siis vaikea sanoa johtuuko indeksin laskusuunta yleisen taloudellisen aktiviteetin hiipumisesta vaiko bulkkialusten ylitarjonnasta. Toisaalta raakaöljyn hinnan lasku saattaisi indikoida, että rahti-indeksin taustalla olisi nimenomaan talouskasvun pysähtyminen.

^BDIY Chart

Baltic Dry -indeksi antaa kuvaa ennenkaikkea bulkkitavaran kansainvälisen kaupan aktiviteetista. Se kertoo sellaisten hyödykkeiden kuten rautamalmin, hiilen ja viljan rahtiliikenteen volyymista. Siksi se ei siis suoraan anna kokonaiskuvaa kansainvälisen kaupan volyymien kehityksestä.

Kuljetusvolyymien lasku ei ole kuitenkaan rajoittunut vain bulkkitavaraan. Jalostusarvoltaan arvokkaampien hyödykkeiden kuljetuksiin käytetään kontteja. Myös konttiliikenteen volyymit ovat olleet laskussa. The Telegraph-lehden mukaan konttiliikennettä hallitsevan Saksan kuljetusliikenne on suurissa ongelmissa konttiliikenteen ylikapasiteetin johdosta. Neljä vuotta sitten konttiliikenteeseen yli-investoitiin liian suurten Kiinan rahtiliikenteen odotusten vuoksi.

 

Kommentoi
Ylös
>