Osakeanalyysit

Fiskarsin arvostustaso houkutteleva

Fiskars tekee erinomaista tulosta, ja yhdessä merkittävän Wärtsilä-omistuksen kanssa on yhtiön osake arvostustasoltaan maltillisesti hinnoiteltu.

Salkunrakentaja.com sivuston kannattavasti kasvavien pohjoismaisten yhtiöiden listalla, eli GARP-osakepoimintalistalla ainoa kotimainen yhtiö on tällä hetkellä Fiskars. Karkean tunnuslukuihin perustuvan seurannan perusteella yhtiö on siis edelleen maltillisesti hinnoiteltu ja kannattavasti kasvava.

Wärtsilä-omistus

Fiskarsia ei voida analysoida ilman Wärtsilä-omistusta. Fiskars on pitkään omistanut Wärtsilä-osakkeensa ruotsalaisentytäryhtiönsä Avlis AB:n kautta. Fiskars sopi huhtikuussa 2012 Investor AB:n kanssa omistusjärjestelystä, jossa Fiskars ilmoitti siirtävänsä omistamansa osakkeet Investorin kanssa perustettavaan yhteisyritykseen.

Fiskarsilla on yhdessä Investorin kanssa Wärtsilän pääomistaja. Fiskars omistaa nyt 13,0% Wärtsilän osakkeista ja äänistä (vuosi sitten omistus oli 15,1 %), ja Fiskars-konserni ja Investor AB omistivat  yhdessä 21,77 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Wärtsilän merkitys Fiskarsin nettovarallisuuteen ja tulokseen on niin merkittävä, että Fiskars käsittelee Wärtsilä-omistustaan yhtenä segmenttinä ja osakkuusyhtiönä.

Tuloskehitys

Fiskarsin markkinatilanne oli edelleen haastava maailmantalouden, erityisesti Euroopan tilanteen osalta. Huonot talousuutiset vaikuttivat kuluttajien käyttäytymiseen, ja ostokäyttäytyminen oli yhtiön mukaan hintavetoista. Amerikassa sen sijaan talousviestit olivat positiivisia, ja Fiskarsin kolmannen vuosineljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi prosentin 13,2 milj. euroon (Q3 2011: 13,1).

Tammi-syyskuussa Fiskarsin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi maltillisesti 3 prosenttia 50,0 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2011: 48,4).

Fiskarsin kannattavuus lepää edelleen hyvin pitkälle Wärtsilä-omistuksen varassa. Fiskarsin osuus osakkuusyhtiö Wärtsilän tuloksesta oli kolmannella neljänneksellä 9,8 milj. euroa (7,5) ja vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 28,1 miljoonaa euroa (29,3). Tämä on peräti 56 prosenttia Fiskarsin tammi-syyskuun tuloksesta.

Lähiajan näkymät

Fiskarsin mukaan toimintaympäristö pysyi epävakaana kolmannella neljänneksellä, ja talouden epävarmuuden lisääntyminen vaikuttaa edelleen kielteisesti kuluttajien ja kaupan toimintaan. Etenkin kodintuotteiden kysynnän muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti yhtiön viimeisen kvartaalin tulokseen. Sen sijaan puutarhaliiketoiminnassa lumityökalujen kysyntä on ollut kaksi edellistä talvea poikkeuksellisen suurta.

Kasvupotentiaalia yhtiöllä ei lähitulevaisuudessa ole. Fiskars arvioi koko vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä olevan vuoden 2011 tasolla.

Arvostustaso

Fiskarsin tasesubstanssin arvotuksessa on tietenkin huomioitava Wärtsilä-omistuksen mukanaan tuoma piilovarallisuus. Fiskarsin kirjanpidossa sen omistamien Wärtsilä-osakkeiden tasearvo oli 261,9 milj. euroa (287,3). Wärtsilän markkina-arvo osaketta kohden 4.11.2012 oli 32,07 euroa osakkeelta. Fiskars omistaa 13 prosenttia osakkuusyhtiö Wärtsilän osakkeista ja äänistä, eli Wärtsilä-omistuksen markkina-arvo on 822 miljoonaa euroa. Wärtsilä-omistuksen piilovarallisuus on siis 560 miljoonaa euroa. Fiskarsin osaketta kohden tämä on 6,8 euroa .

Kun Fiskarsin osakekohtainen oma pääoma syyskuun lopussa 2012 oli 590 miljoonaa euroa, on Fiskarsin tasesubstanssi Wärtsilä-omistuksen markkina-arvolla laskettuna 1151 miljoonaa euroa, eli peräti 95 prosenttia kirja-arvoa korkeampi. Osaketta kohden substanssiarvo Wärtsilä-omistuksella on 14 euroa osakkeelta.

Fiskarsin markkina-arvo 4.10.2012 oli 16,3 euroa osakkeelta. Siten Wärtsilä-omistus huomioiden Fiskarsin markkina-arvo suhteessa tasesubstanssiin, eli P/B-luku on 1,16. Tämä on merkittävästi alhaisempi kuin Wärtsilän kirja-arvolla laskettu arvostustaso.

Taseperusteinen arvostustaso on siis hyvin kohtuullinen huomioiden, että Fiskarsin oman pääoman tuotto on peräti 31 prosenttia ja yhtiön vakavaraisuusasema on erinomainen (omavaraisuusaste on 64 prosenttia).

Yhtiön liukuva 12 kuukauden tuloksella laskettu P/E on vain 7. Tämä ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa yhtiön tulosperusteisesta arvostustasosta. Tulokseen nimittäin vaikutti positiivisesti Wärtsilä-omistusten myyntivoitot. Viimeisen 12 kuukauden myyntivoitot olivat noin 60 miljoonaa euroa.

Ilman osakkuusyhtiöosakkeiden myyntivoittoa P/E-kerroin on 11,8. Tätäkin voi pitää kohtuullisen alhaisena arvostustasona kun huomioidaan yhtiön vahva tase ja vakaa tuloksentekokyky.

 

 

Kommentoi
Ylös
>