Osakeanalyysit

Helsingin pörssin alisuoriutujat

Helsingin pörssin suurimmista yhtiöistä 11 yhtiötä on menettänyt viidessä vuodessa markkina-arvostaan vähintään kolmanneksen. Markkina-arvon lasku on hätkähdyttävän samansuuntainen näiden yhtiöden viiden vuoden osakekohtaisen tuloslaskun kanssa. Joukossa on kuitenkin yksi poikkeus.

Alla olevaan taulukkoon on listattu Helsingin pörssin suurimmista yhtiöistä ne joiden osakekurssi ja markkina-arvo on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana vähintään kolmanneksen. Lisäksi taulukkoon on laskettu viiden vuoden osakekohtaisen tuloksen muutos.

Kurssikehityksen ja osakekohtaisen tuloksen trendillä on selkeä yhteys. Eniten markkina-arvoaan tiputtaneet yhtiöt ovat myös menettäneet tuloksentekokykyään eniten. Nokian EPS:n lasku on suurin, kuten myös kurssilasku. Nokian kurssi- ja tulosromahduksen syyt ovat hyvin tiedossa. Ongelmat älypuhelinmarkkinoilla on keskeisin syy osakkeen arvon sulamiseen.

Listalla olevista yhtiöistä useat ovat syklisiä yhtiöitä, joiden tulos- ja kurssilasku selittyy ainakin osin maailmanmarkkinoiden alakulolla. Tällaisia yhtiöitä ovat Outokumpu, Rautaruukki, Cargotec ja Stora-Enso.

Myös UPM-Kymmene on metsäyhtiönä syklinen, mutta sen tuloskehitys poikkeaa listan muista yhtiöistä; osakekohtainen tulos on jopa kasvanut. Yhtiö saakin usealta analyytikolta myönteisiä suosituksia. Kaikkiaan 18 analyytikosta 12 antaa yhtiölle joko osta tai lisää -suosituksen. UPM-Kymmenen arvostustaso on myös houkutteleva; hinta suhteessa tasesubstanssiin (P/B) on vaivaiset 0,6.

Mutta miksi tulostaan petranneen yhtiön markkina-arvo laskee?

Sijoitusyhtiö Morningstarin mukaan UPM-Kymmene ei ole päässyt tulostavoitteisiinsa vuoden 2001 jälkeen. Lisäksi Euroopan metsäteollisuuden rakenteellinen ylikapasiteetti, lehtialan laskeva paperinkulutus ja Euroopan heikkotaloustilanne heikentävät sijoittajien uskoa yhtiön kasvupotentiaaliin. Mornginstar uskoo lisäksi, että sanoma- ja aikakauslehtipaperin kulutus vähenee jatkossa kiihtyvällä tahdilla, kun elektronisten laitteiden kysynnän kasvu alkaa nakertamaan paperin kysyntää.

Fortumin yli 50 prosentin kurssilasku ei ole aivan linjassa tuloskehityksen kanssa. Yhtiön p/e-kerroin on 10 ja efektiivinen osinkotuotto yli 7 prosenttia. Syynä tuloskehitystä roimempaan kurssilaskuun lienee erityisesti tämän vuoden toisen kvartaalin tulospettymys, sillä Venäjän tuloskehitys oli odotettua heikompi. Myös suuri epävarmuus Euroopassa ja yleisesti maailmantaloudessa on hidastanut taloudellista toimintaa Fortumin päämarkkinoilla.

OsakeKurssi-muutos 5 v.EPS tot. 2007EPS enn. 2012EPS-kasvu 5v.%
Nokia-90 %1,86-0,28-115 %
Outokumpu-87 %0,94-0,21-122 %
Rautaruukki-82 %3,31-0,4-112 %
Sanoma-62 %1,460,78-47 %
Neste Oil-60 %2,250,82-64 %
Stockmann A-54 %1,560,77-51 %
Fortum-53 %1,741,3-25 %
Stora Enso A-48 %0,60,39-35 %
Cargotec-43 %2,361,73-27 %
Kesko B-38 %2,431,5-38 %
UPM-Kymmene-37 %0,450,6749 %

(lähde: Reuters)

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös