Markkinakommentit

Markkinakommentti: FIM suosii eurooppalaisia osakkeita

Sijoituspalveluyhtiö FIM:n yksilöllisen varainhoidon johtaja Vesa Engdahl  arvioi uusimmassa FIM-lehdessä Euroopan ja USA:n lähiajan sijoitusnäkymiä.

Eurooppa

Euroopassa Espanja joutuu Engdahlin arvion mukaan pian esittämään hätäapupyyntönsä. Tämä olisi kuitenkin markkinoiden kannalta viimekädessä positiivinen asia, sillä se vähentäisi FIM:n mukaan eurokriisiin liittyvää epävarmuutta ja lisäisi vakautta.

Eurokriisistä huolimatta FIM näkee Euroopassa mahdollisuuksia. Verrattuna Yhdysvaltoihin Euroopan osakemarkkinat ovat poikkeuksellisen paljon aliarvostetut, ja siksi Engvistin näkemyksen mukaan markkinoiden elpyessä Euroopalla on varaa toipua Yhdysvaltoja vahvemmin.

Massiiviset tukipaketit hyödyntävät FIM:n mukaan sijoittajia jatkossakin. Yhdysvaltojen keskuspankin talouden elvytyspaketti ja euroalueen velkakriisin tukiverkon vahvistaminen lisäävät sijoittajien riskiottohalukkuutta ja voivat siksi vielä nostaa riskipitoisten sijoituskohteiden tuottoja.

Yhdysvallat

Mikäli fiscal cliff -ohjelma toteutuu suunnitellusti, ovat sen vaikutukset FIM:n arvion mukaan massiivisia USA:n taloudelle. Bruttokansantuote saattaisi romahtaa jopa 4–5 prosenttiyksikköä vuonna 2013.

Velkaongelman todennäköisyys on FIM:n mukaan kasvanut. ”Yhdysvaltojen velkakatto lähestyy odotettua nopeammin, ja velan suhde bruttokansantuotteeseen on jo nyt 100 prosenttia ensimmäistä kertaa sitten 1940-luvun. USA:n julkinen velka ylitti 16 000 miljardia dollaria elo–syyskuun vaihteessa. Marraskuun alussa velkakatosta ollaan enää vajaan 200 miljardin dollarin päässä. ”, Engvist laskee.

Engvistin johtopäätös on, että velkakatosta ei todennäköisesti ehditä sopia vuoden 2012 aikana, jolloin päätös jää aivan viime hetkeen.

FIM pelkää myös että luottoluokittajat saattavat vielä laskea USA:n luottoluokitusta uudemman kerran. Myös riski dollarin heikkenemisestä vähentää Engvistin mukaan Yhdysvaltojen houkuttelevuutta sijoituskohteena.

Kommentoi
Ylös
>