Makrotalous

Miksi nyt kannattaa sijoittaa Venäjälle?

Venäjän osakemarkkinoiden arvostustaso on jatkuvasti ollut selvästi länsimarkkinoita alhaisempi koska sijoittajat näkevät Venäjässä monia epävarmuustekijöitä. Venäjälle sijoittamisen puolesta löytyy kuitenkin myös vahvoja perusteita.

Black Rock -yhtiön ETF-liiketoiminnan päästrategi Russ Koesterich listaa Seeking Alpha -verkkolehden artikkelissaan kolme vahvaa syytä miksi Venäjä on nyt houkutteleva sijoituskohde.

Alhainen arvostustaso

Venäjän osakemarkkinat näyttävät nyt edullisilta monestakin näkökulmasta.

Ensinnäkin Venäjän markkinat ovat selkeästi edullisemmin hinnoiteltu kuin läntisten teollisuumaiden osakemarkkinat. Venäjän MICEX-osakeindeksin P/E-kerroin on alle 6. Vertailun vuoksi Helsingin pörssin pitkän aikälin keskiarvo on noin 15 ja USA:n S&P-indeksin keskimääräinen P/E-kerroin on 16. Lisäksi Venäjän on muihin kehittyviin maihinkin verrattuna alhaisen arvostuksen markkina. Historiallisesti Venäjän markkinoiden arvostustaso on ollut 30 prosenttia alhaisempi kuin muilla kehittyvillä markkinoilla. Nyt Venäjän arvostustaso on peräti 53 prosenttia kehittyvien markkinoiden arvostustasoja alhaisempi.

Venäjän markkinan hinta suhteessa tasesubstanssiin on tällä hetkellä alhainen, eli noin 0,8. Tämäkin arvostuskerroin asettaa Venäjän yhdeksi alhaisimmin arvostetuista markkinoista.

Kaiken kukkuraksi Venäjän arvostustaso on alhaisempi kuin sen pitkän aikavälin keskimääräinen arvostustaso, mikä on P/E-luvulla mitattuna noin 10.

Vaikka Venäjän markkinoita rasittavat liike-elämän alhainen läpinäkyvyys, hyvän hallintotavan (corporate covernance) puutteet ja epästabiilit poliittiset olot, ovat asiat tuskin tällä hetkellä huonommin kuin joitakin vuosia sitten. Silti arvostustaso on selkeästi alhaisempi kuin esimerkiksi vuonna 2010, jolloin Venäjän osakemarkkinoilla P/E-kerroin oli peräti 20.

Yllättävät tulosparannukset

Alhainen arvostustaso olisi perusteltua jos Venäjän osakemarkkinoiden yritysten tuloskunto olisi heikentymässä. Näin ei kuitenkaan ole. Russ Koesterichin mukaan MICEX-indeksin yritysten keskimääräinen oman pääoman tuotto on tällä hetkellä noin 18 prosenttia. Se on samaa tasoa kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Lisäksi se on suurin piirtein yhtä korkea kuin muilla kehittyvillä markkinoilla.

Myönteiset makrotalouden mittarit

Monet Venäjän kansantalouden mittarit ovat kehittyneet viime vuosina suotuisasti. Esimerkiksi inflaation odotetaan olevan tänä ja ensi vuonna 3,7 prosenttia. Se on selkeä parannus aiempaan, sillä vuonna 2011 inflaatio laukkasi yli 8 prosentissa.

Bruttokansantuotteen kasvu on hiipunut siten, että kuluvalle vuodelle ennustetaan 3,7 prosentin BKT:n kasvua kun se vielä viime vuonna oli 4,3 prosenttia. Lasku on kuitenkin alhainen kun verrataan muihin kehittyviin talouksiin, kehittyneistä talouksista puhumattakaan.

Lisäksi Venäjän valtion velka on alhainen ja sekä vaihtotase että budjetti ovat ylijäämäisiä.

Riskinä kuitenkin on Venäjän markkinoiden voimakas riippuvuus raaka-ainemarkkinoista, erityisesti öljy- ja maakaasumarkkinoista. MICEX-indeksin markkina-arvosta noin 50 prosenttia tulee öljy- ja kaasuyhtiöistä. Venäjän osakemarkkinoilla myös volatiliteetti on korkea.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös