Sijoitusideat

N11-maat – kehittyvien markkinoiden lupaavimmat tuottomahdollisuudet

Kehittyvät markkinat ovat olleet jo pitkään länsimaisten sijoittajien mielenkiinnon kohteena, ja länsimaiden velkaongelmat ovat vain lisänneet kaipuuta kaukomaille. Huomio on tähän asti keskittynyt BRIC-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina). Mutta BRIC-maiden suhteellinen merkitys kehittyvissä talouksissa on hiipumassa. Seuraavat tuottoisat sijoitusmarkkinat saattavat löytyä kehittyvien markkinoiden ns. N11-maista.

Kehittyvien markkinoiden N11-maiden (next eleven) merkitys globaalissa taloudessa on lähestymässä BRIC-maiden merkitystä. Nämä yksitoista maata ovat Bangladesh, Egypti, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filippiinit, Turkki, Etelä-Korea ja Vietnam.

Nigel Green, deVere konsernin pääjohtaja kertoi Global Banking & Review -lehdelle syyt näiden maiden merkityksen kasvuun. Viimeisen vuosikymmenen aikana BRIC-maiden osuus maailman bruttokansantuotteen kasvusta on ollut 18 prosenttia – huomattavasti enemmän kuin ennustettiin. Vaikka BRIC-maiden kasvun odotetaan nousevan peräti 26 prosenttiin maailman talouskasvusta vuoteen 2020 mennessä, on näiden maiden suhteellinen merkitys hiipumassa. Tämä on seurausta länsimaiden talousongelmista, mistä johtuen esimerkiksi Kiinan vientituotteiden kysyntä on dramaattisesti vähentynyt.

Siksi sijoittajat ovat lähteneet siniselle merelle, etsimään kasvua sieltä missä sille on vielä tilaa.

Greenille tärkeimmät vaihtoehdot tulevaisuuden tuottaville sijoitusmarkkinoille löytyvät N11-maista. Paitsi että nämä maat ovat päässeet hyvään talouskasvuun, niissä on myös muita mielenkiintoisia piirteitä. N11-maissa nimittäin nuorten ja koulutettujen osuus on merkittävä osa väestöstä. Tämän väestöryhmän kulutuspotentiaali on suuri ja se kasvaa kokoajan.

N11-maat ovat myös poliittisesti ja sosiaalisesti suhteellisen vakaita maita. N11-maiden sijoitusmarkkinoissa piilee siksi samanlaista kasvupotentiaalia kuin aiemmin oli BRIC-maissa.

Green mainitsee esimerkkeinä Turkin, Nigerian ja Indonesian. Turkin odotetaan olevan maailman toiseksi nopeimmin kasvava kansantalous vuoteen 2018 mennessä. Nigerian väestö on neljä kertaa suurempi kuin Etelä-Afrikan, ja sillä on massiiviset luonnonvarat. Nigeria on jo nyt maailman kolmanneksi suurin öljyn viejä Yhdysvaltoihin. Indonesian etuna puolestaan ovat suuret ja joustavat työmarkkinat.

Kommentoi
Ylös
>