Sijoitusstrategiat

Onko sijoitusten maantieteellinen hajautus menettänyt tehonsa?

Sijoitusten kansainvälistä hajauttamista on pitkään pidetty keskeisenä riskienhallinnan menetelmänä. Maailman osakemarkkinoiden välinen korrelaatio on kuitenkin kasvanut viime vuosina.

Onko siis kansainvälinen hajauttaminen menettänyt merkitystään? Tarkempi paneutuminen markkinoiden kasvaneen korrelaation syihin paljastaa kuitenkin, että kansainvälinen hajauttaminen on hyödyllistä luultavasti jatkossakin.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstar laski maailman keskeisimpien osakemarkkinoiden tuottojen korrelaatiot eli riippuvuudet usean vuoden ajalta. Selvityksessä mukana olivat oheiset indeksit:

  • MSCI All-World ex-U.S.: Globaali (pl. USA) suurten ja keskisuurten osakkeiden indeksi
  • FTSE 100: Iso-Britannian suurimpien osakkeiden indeksi
  • MSCI EMU: Euroalueen suurten ja keskisuurten osakkeiden indeksi
  • S&P Latin America 40: valikoitujen 40 Latinalaisen Amerikan osakkeiden indeksi
  • Nikkei 225: 225 suurinta osaketta Tokion pörssissä
  • MSCI Pacific ex-Japan: Australian, Hong Kongin ja Singaporen osakemarkkinoiden indeksi
  • S&P China BMI: Kiinalaisia yhtiöitä seuraava indeksi
  • MSCI BRIC:  200 BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) osakkeita seuraava indeksi

Selvityksen mukaan viimeisen 15 vuoden aikana tarkastelussa mukana olleiden osakeindeksien välinen korrelaatio oli melko alhainen. Esimerkiksi Kiinan ja USA:n S&P-indeksin välinen korrelaatio on ollut 0,47, kun maksimi täydellisen korrelaation arvo on 1. Kiinan ja Japanin Nikkei-indeksin välinen korrelaatio on ollut vieläkin alhaisempi, vain 0,36.

Korrelaatio markkinoiden välillä on kuitenkin kasvanut. Viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla Kiinan ja S&P-indeksin välinen korrelaatio on noussut 0,73:een. Esimerkiksi S&P-indeksin ja Euroalueen MSCI EMU -indeksin välinen korrelaatio on ollut 0,90, ja BRIC-maiden ja Kiinan välinen korrelaatio on ollut peräti 0,94.

Onko siis kansainvälinen hajautus menettänyt tehonsa?

Mistä markkinoiden korrelaation kasvu johtuu?

Morningstarin toimittaja Jeremy Glaser löytää kaksi syytä osakeindeksien korrelaation kasvulle.

  1. Suurten yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen: Tästä on ollut seurauksena, että näiden yritysten tuloskunto ja osakkeen kurssikehitys riippuu yhä enemmän globaaleista, eikä paikallista markkinoista.
  2. Finanssikriisi: Rahoitusmarkkinoiden romahdus ja kansainvälinen taantuma on iskenyt käytännöllisesti katsoen kaikkiin maailman merkittäviin osakemarkkinoihin. Kun osakekurssit ovat kaikkialla laskeneet, on myös markkinoiden välinen korrelaatio kasvanut

Edellämainittujen syiden perusteella voidaan tehdä arvioita korrelaation kehittymisestä tulevaisuudessa. Koska yritysten globaali liiketoiminta ei varmasti vähene, on osakemarkkinoiden korrelaatio todennäköisesti tulevaisuudessakin korkeampi kuin mitä se oli 20 vuotta sitten.

Mutta koska kasvanut korrelaatio johtuu osin poikkeuksellisen laajasta ja sitkeästä kansainvälisestä taantumasta, voidaan olettaa, että markkinoiden välinen korkea korrelaatio viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla oli väliaikainen ilmiö. Jos ja kun kansainvälinen taantuma saadaan taltutettua, alkavat eri markkinoiden väliset erot tulla taas esiin. Jo viimeisen parin vuoden ajanjaksolla esimerkiksi USA:n osakekurssien kehitys on poikennut Euroalueen ja Kiinan markkinoiden kehityksestä.

Lisäksi on muistettava että Morningstarin selvityksessä tilastoaineisto on suppea niin ajanjakson kuin valittujen indeksienkin suhteen. Siksi liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä selvityksen perusteella ei ole syytä vetää.

Johtopäätös siis lienee, että sijoitusten hajauttaminen eri markkinoille on siis jatkossakin perusteltua.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös