Rahoitusteoriaa

Osakkeen kurssiromahduksen ennusmerkit

Onko sijoittajan mahdollista arvioida osakkeen mahdollinen kurssiromahdus? Vaikea tehtävä, mutta yliarvostetulla osakkeella on tiettyjä tunnusmerkkejä.

Indianan yliopiston tutkija M.D. Beneish ja Cornellin yliopiston tutkija D. Graig Nichols rakensivat mallin jolla voidaan ennustaa osakkeen kurssiromahduksen todennäköisyys perustuen erilaisiin johdon päätöksiin. Tutkijat rakensivat mittarin osakkeen yliarvostukselle (O-mittari). Mittari perustuu viidelle tekijälle jotka lisäävät todennäköisyyttä osakkeen yliarvostukselle ja sitä seuraavalle kurssiromahdukselle.

Tutkijoiden mukaan seuraavat tekijät lisäävät osakkeen yliarvostusta ja ennakoivat osakkeen kurssiromahdusta:

  • kova liikevaihdon kasvu: liikevaihdon kasvu lisää markkinoiden epärealistisia tuotto-odotuksia
  • alhainen liiketoiminnan kassavirta suhteessa varoihin: alhainen kassavirta saattaa paljastaa mahdolliset tuloksen ja taseen manipuloinnit
  • korkea tulosmanipuloinnin todennäköisyys
  • toteutuneet yrityskaupat
  • osakeannit ja korkea investointiaste: yritysjohto järjestää osakeannin usein tilanteessa jossa se arvioi osakkeen olevan yliarvostettu.

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella tutkijat antoivat yrityksille pisteet väliltä 0-5, jossa 5 tarkoittaa korkeaa yliarvostuksen todennäköisyyttä.

Aineistolla joka käsitti vuodet 1993-2004, tutkijat havaitsivat että yritykset joiden yliarvostus oli korkea (5 pistettä) edellä mainituilla tekijöillä mitattuna, tuottivat dramaattisesti alhaisempia tuottoja kuin ne yritykset jotka eivät olleet yliarvostettuja. 12 vuoden ajanjaksolla vain yhtenä vuonna yliarvostetut osakkeet tuottivat paremmin kuin ei-yliarvostetut osakkeet.

Korkean yliarvostuksen yritysten tuotot olivat olivat useina vuosina huomattavan alhaiset. Esimerkiksi vuonna 1999 tuotot olivat yli 40 prosenttia tappiollisia. Tutkijoiden identifioimilla kriteereillä valittujen osakkeisiin liittyy huomattava kurssiromahduksen riski.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös