Markkinakommentit

Rahastojätti: tässä tulevat kasvumarkkinat

Maailmantalouden kehitystä uhkaavat monet tekijät kuten rahoitusmarkkinoiden kiristyminen, Yhdysvaltojen fiscal cliff, Euroopan velkaongelmat ja kehittyvien talouksien kasvun tasaantuminen. Maailman suurin joukkolainasijoittaja PIMCO kehottaakin etsimään toimialoja jotka tarjoavat yleisestä trendistä poikkeavaa kasvua.

Rahastojätti löytää mielenkiintoisia kasvumarkkinoita tietyiltä toimialoilta ja markkinoilta.

USA:n energiamarkkinat

PIMCO:n mukaan Yhdysvalloissa on tapahtumassa vallankumous energiatoimialalla. USA:n öljyn tuotanto on korkeimmillaan 15 vuoteen ja kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia, nopeammin kuin kertaakaan 40 vuoteen. Useat kilpailutekijät suosivat öljyn tuotannon painopisteen siirtymistä Yhdysvaltoihin. PIMCO arvioi, että Yhdysvallat saavuttaa energiaomavaraisuuden vuoteen 2025 mennessä.

Alhaiset energian tuotantokustannukset Yhdysvalloissa ovat kannustaneet uusiin energian tuotantolaitoksiin. Useat yhtiöt hyötyvät USA:n energiasektorin kasvusta.

USA:n rakennustoimiala

PIMCO:n mukaan myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat laskeneet Yhdysvalloissa alhaisimmalle tasolleen 45 vuoteen, ja 2000-luvulla lasku on ollut todella raju. Samalla USA:n myymättömien asuntojen määrä on laskenut vuodessa 20 prosenttia. Pitkään jatkuneen asuntomarkkinoiden taantuman jälkeen kuluttajien luottamus on palaamassa ja USA:n työllisyystilanne on kohentumassa.

Myös Yhdysvaltojen asuntohintojen laskutrendi näyttäisi olevan vihdoin taittumassa. Myös keskuspankkien löysä rahapolitiikka tukee asuntomarkkinoiden elpymistä.

Tästä kehityksestä hyötyy USA:n rakennusteollisuus.

Aasian kaasunjakelu

Aasiassa ja erityisesti Kiinassa 69 prosenttia energiantarpeesta tuotetaan PIMCO:n mukaan hiilivoimalla ja vain 4 prosenttia luonnonkaasulla. Vähentääkseen ympäristöhaittoja Kiinan hallitus panostaa kuitenkin voimakkaasti puhtaamman energiatuotannon kehittämiseen ja tuotantoon. PIMCO:n mukaan tästä johtuen luonnonkaasun kulutuksen odotetaan nousevan Kiinassa 8 prosenttiin maan kokonaiskulutuksesta vuoteen 2015 mennessä. Luonnonkaasun kysynnän tulisi siten tulevina vuosina kasvaa yli 20 prosenttia vuosittain.

Luonnonkaasun kysynnän kasvu tietää lisääntyviä investointeja esimerkiksi nesteytetyn luonnonkaasun terminaaleihin ja kaasuputkiin. Tästä trendistä hyötyvät useat maakaasuinfran rakentamiseen erikoistuneet yritykset.

Latinalaisen Amerikan pankkisektori

Keskiluokan kulutuksen kasvu lisää lainanottoa latinalaisessa amerikassa. PIMCO:n mukaan esimerkiksi Brasiliassa keskiluokan osuus väestöstä on noussut 39 prosentista 57 prosenttiin. Latinalaisen amerikan maissa finanssisektori on vielä suhteellisen kehittymätön, sillä velka suhteessa BKT:hen on näissä maissa huomattavasti alhaisempi kuin useimmissa kehittyneissä maissa. Siksi PIMCO uskoo lainanoton kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.

Pankkisektorille on siis luvassa kasvua latinalaisessa amerikassa.

 

Kommentoi
Ylös
>