Markkinakommentit

Tapiola pankki: euroalueen ulkopuolella tuottopotentiaalia

Tapiola pankin uusimman marraskuun sijoitussuositusten punainen lanka on euroalueeseen liittyvien riskien karttamisessa. Pankin suositukset painottuvat kehittyviin markkinoihin sekä defensiivisiin, euroalueen ulkopuolelle myyviin suomalaisiin ja eurooppalaisiin osakkeisiin.

Maailmanmarkkinoiden tilanne jakautunut

Tapiola pankin mukaan maailman taloustilanne on polarisoitunut. Globaali taloustilanne on syksyn aikana tasaantunut kesän pudotuksen jälkeen, ja USA:sta ja Kiinasta on saatu positiivisempaa makrodataa. Globaalien ostopäällikköindeksien pudotus on pysähtynyt globaalisti ja USA:n ja Kiinan näkymät ovat kirjastuneet.

Euroalueella tilanne on Tapiola pankin näkemyksen mukaan toinen. Toki euroalueellakin tilanne on hieman tasaantunut, mutta taloudellinen aktiviteetti on kuitenkin selkeästi USA:ta ja Kiinaa heikompi. Tästä johtuen euroalueen suhteellisen kehityksen heikkous näkyy Tapiola pankin sijoitussuosituksissa; pankki suosii edelleen euroalueen ulkopuolista myyntiä.

Kehittyvät osakemarkkinat ovat edelleen Tapiolan suosituksissa. Kehittyvien markkinoiden arvostustaso on matala verrattuna USA:aan ja Eurooppaan. Vaikka myös kehittyville markkinoille on odotettavissa talouden hidastumista, uskoo Tapiola kasvunäkymien säilyvät näillä markkinoilla huomattavasti parempina. Lisäksi kehittyvillä valtiolla on vielä finanssi- ja rahapolitiikan elvytysvaraa käytettävissään, toisin kuin länsimarkkinoilla. Riskitekijänä kehittyvillä markkinoilla on mahdollinen yleinen riskinottohalukkuuden heikentyminen.

Eurooppalaisista sektoreista Tapiola pankin suosituksia ovat kulutusvetoinen autoteollisuus sekä defensiiviset telekommunikaatio ja yhdyskuntapalvelut. Saksan DAX -indeksin vahvat vientiyhtiöt jatkaa edelleen Tapiolan sijoitussuosituksissa.

Osakemarkkinoissa tuottopotentiaalia

Osakkeiden kiinnostavuutta lisää Tapiolan mukaan alhainen korkotaso ja yleisen riskinottohalukkuuden asteittainen parantuminen. Reaalituottojen katoaminen matalariskisemmistä korkotuotteista lisää myös osakkeiden kiinnostusta sijoituskohteena.

Suomen osakemarkkinan riskipreemio on edelleen houkuttelevalla tasolla eli arvostus on maltillinen. Osakemarkkinan tilanne on pankin mukaan tällä hetkellä yrityslainamarkkinaa parempi, koska yrityslainojen riskipreemiot ovat laskeneet jo melko alas. Kotimaisista yhtiöistä Tapiola suosii yhtiöitä jotka myyvät euroalueen ulkopuolelle. Eurooppaan myyvistä yhtiöistä vahvemmassa asemassa ovat defensiiviset yhtiöt.

Maltillisesta arvostuksesta huolimatta kotimaisilla osakemarkkinoilla matala talouskasvu on edelleen ongelma, ja siksi Tapiola hakee kotimarkkinoilta osakkeita, joilla on matala arvostustaso sekä alhaiset riskit suhteessa tuottoon. Lisäksi yhtiöiden tulee olla kuluttajavetoisia ja myynniltään suuntautuneita euroalueen ulkopuolelle.

Tapiola pankin kotimaiset osakesuositukset ovat Amer Sports (uusi), Huhtamäki (uusi), TeliaSonera (uusi), Tikkurila ja Sanoma (uusi).

.

 

Kommentoi
Ylös
>