Tunnusluvut

Yrityksen käyttöpääoma sijoittajan näkökulmasta

Pörssiyhtiöt muistavat usein mainita vuosikatsauksissaan sitoutuneen käyttöpääoman tehostamistoimenpiteistä. Käyttöpääoman käytön tehostamisesta onkin tullut yksi keskeisistä yritystoiminnan tavoitteista. Myös sijoittajille yrityksen käyttöpääoman muutokset antavat arvokasta lisätietoa.

Käyttöpääoma (engl. working capital) mittaa nimensä mukaisesti yrityksen juoksevaan toimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja siten myös pääoman käytön tehokkuutta. Käyttöpääoma sitoo yrityksen rahavaroja. Yleensä käyttöpääoman tarve rahoitetaan velkapääomalla, usein lyhytaikaisella velalla.

Käyttöpääoma on se osa yritykseen sitoutuneesta pääomasta, joka tarvitaan yrityksen päivittäisen operatiivisen liiketoiminnan kattamiseen.

Käyttöpääomaa sitoutuu useissa eri liiketoimintaprosessien vaiheissa. Pääomaa sitoutuu esimerkiksi vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin. Käyttöpääoman sitoutuminen johtuu siis enimmäkseen erilaisista liiketoimintaprosessien viiveistä. Vaihto-omaisuus ja myynti sitovat yrityksen rahavaroja ennen kuin myynti näkyy kassaantulona. Toisaalta yritys saa ostoveloilleen maksuaikaa ja ostamansa tuotteet tai palvelut usein käyttöönsä ennen varsinaista maksutapahtumaa. Käyttöpääoma ilmoittaa siten liiketoiminnan aiheuttaman, pääomalla katettavan käyttörahoituksen tarpeen.

Käyttöpääoman laskenta

Käyttöpääoma lasketaan tilinpäätöstiedoista seuraavasti.

Käyttöpääoma =Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset – ostovelat – sisäiset ostovelat – saadut ennakot

Yksinkertaistaen käyttöpääoma saadaan seuraavasti:

Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset – ostovelat.

Käyttöpääoma kertoo liiketoiminnan rahoitustarpeen, joka on katettava korollisella vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla. Saadut ennakot ja osatuloutuksen saamiset ovat keskeneräisiin töihin liittyviä eriä, joten ne huomioidaan tunnuslukua laskettaessa.

Merkitys sijoittajalle

Käyttöpääoma on tärkeä mittari yrityksen johdolle ja useille sidosryhmille, erityisesti lainanantajille. Myös sijoittajan on syytä seurata arvostus- ja kannattavuusmittareiden lisäksi myös käyttöpääoman kehitystä.

Tehokkuuden mittari

Sijoittajat seuraavat yritysten käyttöpääoman kehitystä siksi, että se kertoo usein yrityksen toiminnan tehokkuudesta. Lähtökohtaisesti mitä pienemmällä käyttöpääomalla yritys pystyy selviytymään, sitä tehokkaampaa sen toiminta on. Käyttöpääoman alentuessa pääomakulut laskevat ja rahoitustarpeen pienentyessä rahoituskulut laskevat. Tämä näkyy oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuoton kasvuna.

Sijoittajien suhtautuminen käyttöpääoman kasvuun on viime vuosina muuttunut aiempaa kriittisemmäksi. Yksi syy tähän on, että käyttöpääoman kasvu saattaa olla signaali liiketoiminnan ongelmista. Esimerkiksi, mikäli yrityksen valmistamissa tuotteissa alkaa näkyä menekkiongelmia, saattavat yrityksen valmistuotevarastot kasvaa. Aluksi tämä menekkiongelma ei välttämättä paljastu sijoittajalle tuloslaskelmasta, koska tuloslaskelma laaditaan suoriteperusteisesti. Pääoman sitoutuminen varastoihin ei näy kuluina vaan kuluina kirjataan vain myyntiä vastaava määrän kustannukset. Menekkiongelmien vuoksi kasvaneet varastot kuitenkin syövät yrityksen käteteisvaroja ja lisäävät yhtiön nettovelkaa. Sitoutuneen pääoman kasvu alentaa sijoitetun pääoman ja oman pääoman tuottoa.

Käyttöpääoman tarpeen seuranta on siis ensiarvoisen tärkeää tuloslaskelman seuraamisen lisäksi! Tuloslaskelma ei kerro kaikkea. Käyttöpääoman kasvu on helppo tarkistaa yrityksen kassavirtalaskelmasta.

Käyttöpääoman kasvun riskit

Käyttöpääoman kasvu ei vain sido pääomia vaan kasvattaa myös myös taloudellisia riskejä. Esimerkiksi riskit varaston hävikistä tai varaston epäkuranttiudesta kasvavat jos käyttöpääoma kasvaa . Varastoon jäävät materiaalit saattavat mennä fyysisesti pilalle tai niiden jälleenmyyntiarvo markkinoilla laskee. Kasvavat myyntisaamiset ovat usein merkki siitä että yrityksen asiakkailla on kasvavia maksuvaikeuksia. Myyntisaamisten kasvu siis lisää luottotappioriskiä.

Käyttöpääoman kasvulle voi olla perusteet

Aina käyttöpääoman kasvu ei ole kuitenkaan huono merkki. Esimerkiksi yritys saattaa kasvattaa omia varaosavarastojaan jotta seisokkien tai tuotantohäiriöiden aikana uudet varaosat saadaan nopeammin käyttöön ja seisokit lyhyemmiksi. Yritys saattaa myös kasvattaa varastojaan jotta raaka-aineita voidaan kuljettaa harvemmin, jolloin rahtikustannukset laskevat. Myyntisaamisten maksuaikojen kasvattaminen saattaa lisätä myyntiä uusille asiakkaille.

Ehkä tärkein syy käyttöpääoman kasvulle on yrityksen kasvu. Yrityksen panostaessa liikevaihdon kasvuun, sitoo kasvu alkuvaiheessa käyttöpääomaa. Kasvu edellyttää usein varastojen ja myyntisaamisten kasvattamista. Kasvun edellytyksenä saattaa olla myös uusien tuotteiden tai tuotantolinjojen käynnistys jolloin alkuvaiheessa uusien tuotteiden valmistus sitoo käyttöpääomaa.

Jos yrityksen käyttöpääoman kasvulle on olemassa järkevät liiketaloudelliset perusteet, tulisi yrityksen perustella käyttöpääoman kasvu vuosikatsauksissaan. Yksittäisen tuloskvartaalin käyttöpääoman kasvu ei ole vielä huolestuttavaa.  Jos käyttöpääoma kasvaa useilla kvartaaleilla ilman että yrityksen liikevaihto kasvaa, eikä käyttöpääoman kasvulle löydy hyviä perusteita, on sijoittajan hälytyskellojen soitava.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös