Asunnot ja kiinteistöt

Asuntotarjonta edelleen laskussa

Myönnettyjen rakennuslupien määrä on edelleen laskussa. Tammi-lokakuun aikana on myönnetty rakennuslupia kuutioina mitattuna 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

Rakennuslupien määrien muutokset antavat viitteitä siitä miten asuntojen tarjonta tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa. Aleneva rakennuslupien määrä on signaali asuntotarjonnan määrän vähentymisestä. Aleneva tarjonta voi luoda paineita asuntojen hintojen kasvulle, mikäli muut asuntojen hintaan vaikuttavat kysyntätekijät (esim. taloustilanne, korkotaso, muuttoliike) eivät muutu.

Vaikka rakennuslupien trendi on edelleen laskeva, myönnettiin vuoden 2012 lokakuussa rakennuslupia yhteensä 3,1 miljoonalle kuutiometrille, joka on 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tosin kasvu lokakuussa myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärässä selittyy Tilastokeskuksen mukaan pääosin yksittäisillä suurilla liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten palvelurakennusten hankkeilla. Myönnettyjen lupakuutioiden määrä muulle kuin asuinrakentamiselle kasvoi nimittäin lokakuussa 36,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä kasvoi lokakuussa 6,5 prosenttia vuoden takaisesta. Rivi- ja ketjutalojen lupakuutioiden määrä kasvoi 24,3 prosenttia ja asuinkerrostalojen 12,2 prosenttia. Lupakuutiomäärä erillisille pientaloille puolestaan väheni lokakuussa 1,5 prosenttia.

Vuoden 2012 lokakuussa myönnettiin rakennuslupa 2 501 asunnon rakentamiseen, joka on 14,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myönnetyt rakennusluvat asunnoille, liukuva vuosisumma

Liitekuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille, liukuva vuosisumma

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. Lokakuu 2012, Liitekuvio 1. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille, liukuva vuosisumma . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2012].

Myönnetyt rakennusluvat, 1000 m3

Käyttötarkoitus10/2012*Vuosimuutos%1)1-10/2012*Vuosimuutos%1)Liukuva vuosisumma*Vuosimuutos%1)
Kaikki rakennukset3 1212632 090-1537 140-15
Asuinrakennukset939711 015-1012 557-12
Vapaa-ajan asuinrakennukset73-2822-15944-15
Liike- ja toimistorakennukset690525 360-176 060-24
Julkiset palvelurakennukset3371082 752283 22931
Teollisuus- ja varastorakennukset589386 627-327 858-27
Maatalousrakennukset266-12 833-183 492-14
Muut rakennukset22592 682-53 002-5

1) Ennakollisen vuoden muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden vastaavan tasoisesta ennakosta.

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. Lokakuu 2012, Liitetaulukko 1. Myönnetyt rakennusluvat, 1000 m3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.12.2012].

Uudisrakentamisen volyymi väheni

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lokakuussa käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi väheni 11,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Asuinrakentamisen volyymi väheni 8,9 prosenttia vuoden 2011 lokakuusta. Erillisten pientalojen volyymi väheni 10,9 prosenttia ja asuinkerrostalojen 7,8 prosenttia. Rivi- ja ketjutalojen volyymi puolestaan kasvoi 1,9 prosenttia.

Lokakuussa teollisuus- ja varastorakentamisen volyymi väheni eniten, 30,8 prosenttia vuoden takaisesta. Liike- ja toimistorakennusten volyymi väheni 10,4 prosenttia ja julkisten palvelurakennusten 1,1 prosenttia.

Muun kuin asuinrakentamisen volyymi väheni 13,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Lähde: Tilastokeskus

Kommentoi
Ylös
>