Markkinakommentit

BlackRockin päästrategi: fiscal cliff -riskit kasvamassa

Maailman suurimman varainhoitajan BlackRockin päästrategi Russ Koesterich arvioi uusimmassa viikkokommentissaan USA:n pääsevän ratkaisuun liittovaltion fiscal cliff -haasteessa, mutta ratkaisu tulee olemaan vaikutuksiltaan riittämätön.

Koesterichin mukaan on vaikea arvioda, miten kahden puolueen, demokraattien ja republikaanien neuvottelut liittovaltion budjetin tasapainottamiseksi ovat edenneet. Näyttää kuitenkin siltä, että erimielisyyksiä on edelleen kolmesta fiscal cliff -ongelmaan liittyvästä asiasta: USA:n varakkaimman väestönosan veroasteen nostossa, sosiaalisten avustusohjelmien leikkauksista sekä presidentin oikeudesta nostaa liittovaltion lainakattoa ilman kongressin lupaa.

Koesterich arvioi, että veronkorotuksiin löytyy näistä ratkaisu helpoimmin. Republikaanit näyttävät myöntyvän ainakin väliaikaisiin veronkorotuksiin.

Vaikka jonkinlaisen sovun löytyminen on Koesterichin mukaan todennäköistä, jää se luultavimmin kuitenkin vaikutuksiltaan liian alhaiseksi – ja sillä tulee olemaan negatiivinen vaikutus USA:n talouskasvuun. Lisäksi markkinoilla on hinnoiteltu liiallista optimismia, ja siksi kurssilaskun riski on kasvanut.

Myös toinen BlackRockin päästrategi Bob Doll uskoo, että Yhdysvaltain päättäjät tulevat pääsemään jonkinlaiseen ratkaisuun. Doll arvioi viime kuussa, että presidentti Barack Obama ja maan kongressi tulevat sopimaan kompromissista, joka sisältäisi lyhyen lisäajan edellisen presidentin myöntämille verohelpotuksille, jonkinlaisia veronkorotuksia suurituloisille sekä suurimman osan kaavailluista säästötoimista.

Russ Koesterich suhtautuu myös vastikään julkaistuihin myönteisiin USA:n työllisyyslukuihin varauksellisesti. Marraskuun työttömyysaste laski 7,7 prosenttiin, alhaisimmalle tasolleen sitten joulukuun 2008. Työttömyysateen lasku johtui kuitenkin osittain siitä, että yhä suurempi osa väestöstä oli jäänyt työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Kommentoi
Ylös
>