Arvo-osakkeet

CapMan tarjoaa muhkean osinkotuoton

Pääomasijoitusyhtiö CapManin markkina-arvo on laskenut viidessä vuodessa 76 prosenttia. Kurssilaskun vuoksi yhtiön ensi vuoden ennakoitu osinkotuotto nousee nykyisellä kurssilla peräti 12 prosenttiin. Onko yhtiön osake siis nykyhinnalla edullinen?

Tietoa yhtiöstä

CapMan-konserni on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Yhtiön hallinnoimien pääomarahastojen pääomat on kerätty institutionaalisilta sijoittajilta, ja yhtiö sijoittaa pääomat edelleen pohjoismaisiin tai venäläisiin yrityksiin tai kiinteistöihin.

CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta: Buyout, Russia, Public Market ja Real Estate. CapMan Buyout sijoittaa eri toimialojen keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin Pohjoismaissa. CapMan Russia on erikoistunut venäläisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvun rahoittamiseen. CapMan Public Market sijoittaa listattuihin pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin yhtiöihin. CapMan Real Estate hallinnoi neljää kiinteistöpääomarahastoa, jotka sijoittavat kaupallisiin ja hotellikiinteistöihin sekä kiinteistökehityskohteisiin Suomessa ja Ruotsissa.

CapManin tulos syntyy kohdeyritys- ja kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointipalkkioista ja voitonjako-osuuksista sekä rahastosijoitustoiminnan sijoitusten käyvän arvon muutoksista ja realisoituneista tuotoista. Suurin osa yhtiön tuloksesta syntyy hallintopalkkioista.

Lähiajan näkymät

Kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksessa yhtiö toteaa lähiajan näkymistä seuraavasti:

Epävarman markkinatilanteen jatkuminen heijastuu todennäköisesti myös jo ennestään haastavaan varainhankintamarkkinaan vähentämällä rahastosijoittajien halukkuutta ja kykyä tehdä uusia sitoumuksia rahastoihin. Kilpailun odotetaan pysyvän kovana varainhankintamarkkinalla lähitulevaisuudessa, mikä saattaa vaikuttaa meneillään olevan varainhankinnan lopputulokseen.

CapManin hallinnointipalkkiot ovatkin olleet laskussa vuodesta 2009 lähtien. Vuonna 2009 hallinnointipalkkiot olivat yli 33 miljoonaa euroa, mutta kuluvan vuoden tammi-syyskuun hallinnointipalkkiot olivat hieman yli 18 miljoonaa euroa. Eli jos viimeisellä kvartaalilla hallintopalkkiot ovat samalla tasolla kuin alkuvuonna, olisi koko vuoden hallintopalkkioiden määrä vajaat 25 miljoonaa euroa.

Yhtiö ennakoi vuoden 2012 tuloksen ennen veroja olevan positiivinen, olettaen että käyvät arvot pysyvät ennallaan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Osingot

CapManin tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta. Vuoden 2011 tuloksesta tänä vuonna maksettu osinko oli 0,07 euroa osakkeelta, mikä on 70 prosenttia vuoden 2011 tuloksesta.

Talouselämä-lehden osake-ennusteiden mukaan tietopalveluyritys Factsetin keräämä analyytikoiden konsensusennuste vuoden 2013 osinkotuotolle on peräti 12 prosenttia! Se tarkoittaisi nykykurssilla (0,83 eur/osake) noin 0,10 euron osinkoa osaketta kohden.

Kassavarat ja rahoitus

Osinkotuoton kannalta on oleellista tarkastella yhtiön rahoitusasemaa. Yhtiön tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli miinuksella 2,4 miljoonaa euroa ja vapaa kassavirta (liiketoiminnan rahavirta – investoinnit) oli 0,2 miljoonaa euroa miinuksella. Yhtiö ei siis pysty todennäköisesti maksamaan osinkoja tulorahoituksella.

Toisaalta yhtiön vakavaraisuusasema on parantunut. Vielä vuonna 2008 CapManin omavaraisuusaste oli 50 prosenttia. Kuluvan vuoden syyskuussa omavaraisuusaste oli noussut 63 prosenttiin. Eli yhtiön tase kyllä kestää muhkeiden osinkojen jakamisen.

Arvostustaso

Koska CapMan on sijoitusyhtiö, on sen arvostustasoa mielekkäintä arvioida P/B-luvulla, eli hinnan ja kirja-arvon suhteella. Alla oleva taulukko osoittaa, että tämän hetken arvostustaso on selkeästi viiden vuoden keskiarvoa alhaisempi.

VuosiP/B
20073,85
20081,58
20091,64
20101,84
20110,96
20120,84

 

Myös verrokkeihin verrattuna arvostustaso vaikuttaa alhaiselta (ks. taulukko alla).

YhtiöP/B
AB Traction0,8
ABG Sundal Collier Holding ASA1,53
Agasti Holding ASA1,75
CapMan Oyj0,84
Catella AB0,50
eQ Oyj1,0
Nordnet AB1,83
Novestra AB0,74
Oslo Bors VPS Holding ASA1,34

(Lähde: www.ft.com)

Yhteenveto

Mikäli konsensusennusteet tulevasta osingosta pitävät paikkansa, on CapMan selkeästi arvo- ja osinkosijoittajan kannalta mielenkiintoinen osake. Yhtiö ei ole kuitenkaan pyrkinyt tasaiseen osinkomaksuun, vaan esimerkiksi vuoden 2008 tappiollisesta tuloksesta se ei maksanut osinkoa lainkaan. Osinkoennusteeseen sisältyy siten kosolti epävarmuutta.

Toisaalta jo yhtiön alhaiseksi painunut arvostustaso yhdistettynä taseen ja pitkäaikaisen rahoitusaseman vahvistumiseen, saattaa olla merkki siitä, että yhtiön markkina-arvo on pudonnut jo liian alas. CapMan siis saattaa olla jo aliarvostettu suhteessa taseeseen ja osinkonmaksukykyyn.

Kohtuullisen arvostustason taustalla on kuitenkin todennäköisesti sijoittajien epäilyt CapManin hallinnointipalkkioiden tulevasta kehityksestä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös