Makrotalous

Investointitalo PIMCO: rakenteelliset ongelmat alentavat sijoitustuottoja

Rahastojätti PIMCO:n mukaan kehittyneiden maiden taloukasvua uhkaavat rakenteelliset ongelmat. Tässä PIMCO:n kutsumassa ”uudessa normaalissa” investointitalo löytää silti houkuttelevia sijoituskohteita.

Fiscal cliff, eli Yhdysvaltojen liittovaltion uhkaava valtiontalouden kriisi,on uhka lyhyellä tähtäimellä USA:n taloudelle, mutta pitemmällä aikavälillä talouskasvua ja sijoitustuottoja uhkaavat muut, paljon suuremmat tekijät.

Uusimmassa sijoituskirjeessään PIMCO:n päästrategi Bill Gross listaa USA:n ja muiden kehittyneiden maiden rakenteellisia ongelmia, jotka hidastavat talouskasvua pitkäksi aikaa. Gross viittaa kirjeessään PIMCO:n lanseeraamaan käsitteeseen ”new normal”, eli uusi normaali. Se viittaa tulevaan kehityssuuntaan, jossa talouskasvu USA:ssa ja muissa kehittyneissä maissa saattaa jäädä 2 prosenttiin.

Kehittyvien maiden rakenteelliset ongelmia johtuvat PIMCO:n mukaan neljästä syystä:

  1. Velka: kehittyneillä mailla on yksinkertaisesti liikaa velkaa. Gross viittaa artikkelissaan tutkimuksiin, jotka osoittavat, että kun maan velka nousee yli 90 prosenttiin bruttokansantuotteesta, talouskasvu hidastuu lähes 2 prosenttia.
  2. Globalisaatio: Maailmankaupan kasvu on ollut keskeinen talouskasvun ajuri. Kiinan kauppapolitiikan muutokset saattavat heikentää globalisaatiota tulevina vuosina.
  3. Teknologia: Tekninen kehitys lisää kyllä jatkossakin Grossin mukaan tuottavuutta, mutta tulevaisuudessa se tapahtuu yhä enemmän työllisyyden kustannuksella. Robotiikka korvaa ihmiset. Tegnologian aiheuttama tuöttömyyden kasvu alentaa talouden kasvupotentiaalia siitä huolimatta, että teknologian synnyttällä tuottavuuden kasvulla on positiivinen vaikutus kasvuun.
  4. Väestön ikärakenne: lähes kaikissa teollisuusmaissa työikäisen väestön osuus koko väestöstä alenee. Tämä muutos alentaa tuottavuutta ja työllisyyden kasvua sekä alentaa kulutuskysyntää säästämisasteen kasvun vuoksi. Gross osoittaa, että vanhempien ikäluokkien kulutuskysyntä on radikaalisti alhaisempaa kuin keski-ikäisten ja nuorten aikuisten.

Mitä tästä seuraa sijoittajan kannalta? Bill Gross näkee alhaisemmankin kasvun maailmassa hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Tällaisia ovat hyödykkeet (kuten öljy ja kulta), inflaatiolta suojatut korkorahastot USA:ssa, hyvälaatuiset kuntien ja kaupunkien liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat sekä ei-dollarimääräiset kehittyvien maiden osakkeet.

PIMCO näkee siis kehittyvissä maissa edelleen hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Näiden maiden talouskasvu on tulevinakin vuosina korkea, keskimääräinen velkataso on alhainen, ja ikärakenne painottuu kehittyviä maita enemmän nuorempaan väestönosaan.

PIMCO arvioi, että korkomarkkinoiden keskimääräiset tuottotasot tulevat liikkumaan parhaimmillaan 3-4 prosentin vuosituottojen tasolla. Osakemarkkinoidenkin keskimääräiset vuosituotot tulevat olemaan vain muutaman prosenttiyksikön tuota korkeammat.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös