Makrotalous

Japani taantumassa – osakkeiden arvostustaso alhaalla

Japani on ajautunut tekniseen taantumaan, eli maan talous on taantunut kahdella vuosineljänneksellä. Japanin osakemarkkinoiden arvostustaso on useilla mittareilla mitattuna painunut alle keskimääräisen tason.

Japanin talouskehitys

Japanin talous laski kolmannella vuosineljänneksellä 3,5 prosenttia vuositasolla. Lisäksi Japani joutui tarkistamaan edellisen vuosineljänneksen, eli huhti-kesäkuun bruttokansantuotteen kasvulukuja alaspäin, jolloin bkt:n laskua toisella vuosineljänneksellä oli 0,1 prosenttia.

Epävirallisen määritelmän mukaan maa on teknisesti taantumassa jos bruttokansantuote laskee kahdella peräkkäisellä kvartaalilla.

CNN Money -lehden mukaan ekonomistit ovat kasvavassa määrin pessimistisiä Japanin tulevan talouskasvun suhteen. Useat talousasiantuntijat odottavat maan BKT:n laskevan myös kuluvalla vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Maailman kolmanneksi suurin talous on kärsinyt jo pitempään heikosta viennistä, erityisesti Kiinan viennin ongelmien vuoksi. Myös vahva jeni sekä globaalitalouden hidastuminen romahduttivat Japanin vientiä. Myös yksityinen kulutus väheni heinä-syyskuussa.

Japanin velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on maailman korkein. Tosin iso osa velasta on velkaa kotimaan yksityiseltä sektorilta ja maan kansalaisilta. Japanin ongelma on myös poliittinen. Kuten Yhdysvalloissakin, Japanin poliitikot eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten talous saataisiin kasvu-uralle.

Osakemarkkinoiden arvostustaso

Japanin osakemarkkinat eivät ole päässeet globaalin finanssikriisin jälkeen nousuun, kuten esimerkiksi USA:n osakemarkkinat. Kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy, Nikkei-indeksin hintataso on lähes samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten.

Myös Japanin osakemarkkinoiden arvostustaso on painunut pitkän aikavälin keskimääräisen tason alapuolelle. Oheisessa taulukossa on koostettu kolmen arvostusmittarin tämän hetken tasot, ja verrattu niitä pitkän aikavälin mediaaniin. P/E – ja P/B -kertoimien lisäksi on tarkastelussa mukana ns. Shillerin P/E, jossa yritysten tulokset on laskettu pitkän aikavälin keskiarvona. Kyseinen mittari eliminoi suhdannevaihteluiden vaikutuksen arvostustasoon (normaali P/E-kerroin antaa alhaiset arvostusluvut noususuhdanteen huipulla ja korkean luvun laskusuhdanteen pohjalla).

TunnuslukuToteumaMediaaniPoikkeama %
P/E23,9541,65-42 %
CAPE / Shilleri P/E28,1741,61-32 %
P/B0,851,74-51 %

(Lähde: www.vectorgrader.com)

Kaikkien arvostusmittareiden nykytaso on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Erityisesti taseperusteinen P/B-luku on yllättävänkin alhainen.

Kommentoi
Ylös
>