Sijoittajan verotus

Kannattaako sijoitusyhtiön perustaminen?

Moni sijoittaja on joskus miettinyt henkilökohtaisen sijoitustoiminnan siirtämistä sijoitusyhtiöön. Sijoitusyhtiön perustamisen verotukselliset hyödyt eivät kuitenkaan ole itsestään selviä.

Sijoitusyhtiön perustamisen taloudellinen ja verotuksellinen mielekkyys riippuu lukuisista tekijöistä, eikä yksiselitteisen vastauksen antaminen ole helppoa. Ensimmäinen lähtökohta on, että pienen ja passiivisesti hoidetun sijoitussalkun hallinnoimiseen ei kannata perustaa sijoitusyhtiötä.

Sijoitustoiminnan yhtiöittämistä käsitellään perusteellisesti Elina Fasoúlasin, Petri Mannisen ja Ville Niirasen kirjoittamassa uudessa Sijoittajan verotus -kirjassa (FINVA, 2012). Kirjoittajat käyvät läpi muun muassa sijoitusyhtiön perustamiseen liittyvät varojen siirron verovaikutukset sekä tuottojen ja varojen jakamisen verovaikutukset.

Yhtiön perustamisesta veroseuraamuksia

Jos yksityishenkilö päättää perustaa sijoitusyhtiön, hänen varansa voidaan siirtää yhtiöön apporttina. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan ei tarvitse siirtää yhtiöön rahaa vaan sijoittaja siirtää sijoitusomaisuutensa yhtiöön. Vastineeksi sijoittaja saa perustamansa yhtiön osakkeita.

Varojen siirron seurauksena sijoittaja joutuu kuitenkin maksamaan siirtämiensä varojen käyvästä arvosta varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveron suuruus riippuu omaisuuslajista: osakkeilla se on 1,6 prosenttia ja kiinteällä omaisuudella 4 prosenttia.  Sijoitusrahasto-osuuksia tai vakuutuksia varainsiirtovero ei koske. Lisäksi sijoittaja joutuu maksamaan siirtämästään apporttiomaisuudesta luovutusvoittoveron. Varojen siirto aiheuttaa siis sijoittajan sijoitusomaisuuden arvonnousun tuloutumista.

Varainsiirtovero ja (ennenaikainen) luovutusvoittovero ovat siis ylimääräisiä veroseuraamuksia sijoitusyhtiön perustamisesta, jotka on otettava huomioon sijoitusyhtiön perustamista harkittaessa.

Varojen jakaminen

Yksi yleisimpiä syitä sijoitusyhtiön perustamiselle on se, että osakeyhtiön tulovero on pääomatuloveroa alhaisempi. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa 24,5 prosenttia. Sijoitusyhtiössä sijoitusvarat käsitellään vaihto-omaisuutena ja sijoitusvarallisuuden käyvän arvon muutokset nostavat sijoitusyhtiön verotettavaa tulosta.

Koska yksityishenkilön luovutusvoittojen vero on 30 prosenttia (jos pääomatulot ovat alle 50 000 euroa), on tässä periaatteellinen etu sijoitusyhtiön perustamisesta.

Mutta sijoitusyhtiön varojen jakamisesta koituvat verot eivät välttämättä rajoitu sen tuloksesta maksettavaan veroon. Sijoitusyhtiö voi jakaa yhtiöstä osinkoja verovapaasti nimittäin vain, mikäli osinkotulon määrä vastaa 9 prosentin vuotuista tuottoa osakkeiden matemaattiselle arvolle. Osinkotulo voi olla kuitenkin verovapaata vain 60 000 euroon asti.

Osakeyhtiö ei myöskään voi käyttää hankintameno-olettamaa, millä on merkitystä erityisesti pitkään omistettujen osakkeiden ja jyrkästi nousseiden sijoitusten markkina-arvojen tilanteissa. Toisaalta osakeyhtiö voi vähentää luovutustappiot mistä tahansa voitoista kymmenen vuoden ajan, kun yksityishenkilön vähennysoikeus on rajattu vain luovutusvoittoihin ja viiteen vuoteen.

Fasoúlas, Manninen ja Niiranen käyvät läpi useita eri esimerkkejä, joissa he vertailevat varojen jakamisen veroseuraamuksia sijoitusyhtiössä ja yksityishenkilön omissa nimissään harjoitettavassa sijoitustoiminnassa. Verotuskirjan esimerkit osoittavat, että sijoitusyhtiön kautta tapahtuva varojen jakaminen ei kaikissa tapauksissa tuo verotuksellista etua.

Kirjoittajat toteavatkin, että osinkojen yhtiöveronhyvitysjärjestelmästä luopumisen vuoksi sijoitusyhtiön perustaminen ei ole kaikissa olosuhteissa järkevää. Omaisuuden yhtiöittämisestä on hyötyä, mikäli sijoitusyhtiöön siirretään vain sellainen varallisuus, jonka tuotoista sijoittaja nostaa vain verovapaan osingon.

Muita huomioitavia seikkoja

Sijoitusyhtiön perustamisessa on myös huomioitava muita tärkeitä tekijöitä, kuten esimerkiksi yhtiön purkamisen veroseuraamukset, perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmat sekä yhtiön liiketoiminnan ylläpidosta aiheutuva hallinto.

Sijoitusyhtiön perustamista harkitsevan sijoittajan on siis syytä tehdä perusteelliset laskelmat sijoitustoiminnan yhtiöittämisen hyödyistä ja haitoista.

3 kommenttia
 • palautetta sanoo:

  Hei, sellaista palautetta ulkoasusta, että kun tekstiä maalaa, se ”katoaa näkyvistä”, eli ilmeisesti maalatessa tekstin väri vaihtuu valkoiseksi.

  Todella tympeää, sillä itselläni on tapana juurikin maalailla tekstiä lukiessani. Enkä välttämättä ole ainoa.

  • Kiitos palautteesta. Sivusto on tehty WordPress-sovelluksella, tekstin häviäminen maalatessa on ilmeisesti perusasetus WP:ssä. Luultavasti sen vuoksi, ettei tekstiä olisi mahdollista kopioida.

   Selvitetään josko asetuksen saisi poistettua.

  • Ulkoasun virhe on nyt korjattu. Teksti ei enää häviä sitä maalatessa. Jotta korjattu ominaisuus tulee näkyviin heti, kannattaa välimuisti tyhjentää.

 • Ylös
  >