Sijoittajan verotus

Luovutusvoittojen verotus

Luovutusvoittoa tai -tappiota voi syntyä kiinteistön ja irtaimen omaisuuden luovutuksesta. Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi asunto- ja muiden osakeyhtiöiden osakkeet, sijoitusrahaston rahasto-osuudet ja muut arvopaperit sekä irtaimet esineet.

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä voitto (luovutusvoitto) on veronalaista pääomatuloa. Vuonna 2011 veroprosentti on 28 %. Vuonna 2012 pääomatulojen veroprosentti on 30%. Yli 50 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 32 %.

Luovutusvoittojen verovapaus

Seuraavissa tapauksissa luovutusvoitto on joko kokonaan tai osittain verovapaata:

  • Oman asunnon myynnistä tai vaihtamisesta saatu voitto on verovapaata tuloa, jos 1) henkilö on omistanut luovutettavan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai osuudet taikka rakennuksen vähintään kaksi vuotta ja jos henkilö käyttänyt huoneistoa tai rakennusta omistusaikanasi ennen luovutusta yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan omana tai perheesi vakituisena asuntona.
  • Luovutetun rakennuksen rakennuspaikasta saatu voitto on verovapaata. Kaavoitetulla alueella tämä koskee kaavan mukaista tonttia tai rakennuspaikkaa ja muualla rakennuspaikkaa 10 000m2:iin asti.
  • Asumisoikeuden luovutuksesta saatu voitto on verovapaata tuloa samoin edellytyksin kuin oman asunnon luovutusvoitto.
  • Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta saatu voitto on verovapaata tuloa, jos omaisuus on ollut verovelvollisen omassa tai hänen perheensä käytössä ja verovuoden aikana saadut luovutusvoitot ovat yhteensä enintään 5000 euroa. Tämän määrän ylittävä osa on veronalaista tuloa.
  • Pienet luovutusvoitot. Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.
  • Luonnonsuojelualueeksi luovutetusta kiinteistöstä saatu voitto ei ole veronalaista tuloa siltä osin, kuin kiinteistö vaihdetaan toiseen kiinteistöön
  • Maa- ja metsätalouden sekä muun yrityksen sukupolvenvaihdoksen helpottamiseksi eräät lähiomaisten väliset luovutukset ovat verovapaita
Luovutusvoiton määrän laskeminen

Myyntivoitto voidaan laskea kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

  1. Luovutushinnasta vähennetään verotuksessa poistamatta oleva omaisuuden todellinen hankintameno ja voiton hankkimisesta johtuneet menot, esimerkiksi omaisuuden myyntikulut. Hankintameno tarkoittaa yleensä maksettua kauppahintaa ja muita oston yhteydessä maksettuja kuluja. Tyypillisiä voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja ovat esim. sijoitusrahaston lunastuksesta peritty korvaus, kiinteistönvälittäjälle maksettu myyntipalkkio ja myyntiä varten hankituista asiakirjoista aiheutuneet menot.
  2. Luovutusvoitto voidaan aina laskea myös vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia luovutushinnasta, jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, ja 20 prosenttia, jos omistusaika on alle 10 vuotta. Hankintameno-olettaman lisäksi ei saa vähentää muuta hankintamenoa eikä voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja.

Lähteet:

www.vero.fi

www.veronmaksajat.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös