Tunnusluvut

Näin tunnistat hyvän osinko-osakkeen

Hyviä osinkoja maksavat yritykset nähdään usein turvallisina sijoituskohteina. Miten sijoittaja voi tunnistaa hyvän osinkoyhtiön; siis sellaisen, joka jakaa hyvät osingot myös tulevina vuosina?

Elinkaarensa kypsässä vaiheessa olevat yhtiöt voivat palauttaa suuren osan tuloksestaan omistajille investointien sijaan. Osakemarkkinoiden laskutrendissä hyviä osinkoja maksavat yhtiöt nähdään yleisesti turvallisempina sijoituskohteina kuin kasvuosakkeet. Kasvuosakkeisiin on yleensä ladattu voimakkaat odotukset tuloksen ja osinkojen kasvusta. Epävarmat ajat romahduttavat kasvuosakkeiden markkina-arvot tehokkaammin kuin tasaisesti hyviä osinkoja maksavien osakkeiden markkina-arvot.

Osakkeen arvo on periaatteessa sen tulevien osinkojen nykyarvo. Siksi monet sijoittajat arvostavat yhtiöitä, jotka voivat jakaa vuodesta toiseen osinkoja – ja mielellään kasvattaa osinkopottia vuosittain. Mikään ei kuitenkaan takaa, että hyviä osinkoja aiemmin maksanut yhtiö voi olla antelias osingonmaksaja myös tulevaisuudessa.

Amerikkalainen sijoitusyhdistys AAII laati listan mittareista, jotka antavat viitteitä yhtiön tulevasta osingonmaksukyvystä. Nämä mittarit eivät tietenkään aukottomasti paljasta yhtiön tulevaa osinkovirtaa, mutta ne antavat kuitenkin lähtökohdan tulevien osinkojen arvioimiseen.

Ohessa on käsitelty tärkeimpiä AAII:n laatiman listan mittareista, joilla sijoittaja voi arvioida yhtiön tulevia osinkoja.

Osinkotuotto

Kun maksettu osinko suhteutetaan osakekohtaiseen markkina-arvoon, saadaan osinkotuotto. Osinkotuotto voi olla korkea, jos yhtiö on nostanut maksamaansa osinkoa aiemmasta tai jos yhtiön markkina-arvo on laskenut. Korkea osinkotuotto voi siis viestittää, että yhtiön tulevaisuuden kasvunäkymiin, tulosnäkymiin tai osingonmaksukykyyn ei luoteta. Korkea osinkotuotto ei siis takaa korkeita osinkoja tulevaisuudessa.

Maksetut osingot

Jos yhtiön maksamien euromääräisten osinkojen arvo nousee vuosittain keskeytyksittä, on se positiivinen viesti sijoittajalle. Jos yhtiön maksamat osingot kasvavat myös huonompina aikoina, on se vieläkin myönteisempi uutinen.

Osingonjakosuhde

Suhdeluku saadaan jakamalla osakekohtainen osinko osakekohtaisella tuloksella. Tunnusluku kertoo kuinka suuren osan vuosituloksesta yhtiö jakaa omistajilleen. Mitä alhaisempi suhdeluku on, sitä turvatumpia ovat tulevaisuuden osingot. Voittovaroistahan jää silloin enemmän jaettavaa tulevaisuudessa. AAII:n mukaan yli 50 prosentin osingonjakosuhde on huolestuttava merkki. Tässä on kuitenkin muistettava USA:n erilainen kulttuuri jakaa varoja omistajille (Suomessa suositaan osinkoja, USA:ssa omien osakkeiden ostoja).

Osinkokate (divident coverage ratio)

Tunnusluku lasketaan jakamalla yhtiön osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta osakekohtaisella osingolla. Tunnusluku kertoo, kuinka monta kertaa yhtiön osingot olisi voitu maksaa yhtiön tulorahoituksella. Mitä suurempi on tunnusluvun arvo, sitä parempi. Osinkokatteen pitäisi olla vähintään 1,2, mikä tarkoittaa että tulorahoitus ylittää 20 prosentilla maksetut osingot.

Pitkäaikainen velka suhteessa omaan pääomaan

Tunnusluku kertoo millainen on yhtiön vakavaraisuusasema ja kyky selvitä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Velkaisuusasteen nousu vähentää yhtiön mahdollisuuksia ylläpitää nykyistä osingonjakopolitiikkaansa.

Osinkojen ja tuloksen kasvu

Osinkojen ja tuloksen kasvu kertoo yhtiön kyvystä ylläpitää valitsemaansa osinkopolitiikkaa. Esimerkiksi jos yhtiön viiden vuoden keskimääräinen osinkojen ja tuloksen kasvu ylittävät  toimialan keskimääräisen tason, on tämä positiivinen signaali.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös