Sijoittajan verotus

Näin vältät veroseuraamukset edestakaisista osakekaupoista

Vuodenvaihde lähestyessä moni sijoittaja suunnittelee niin sanottuja ”veromyyntejä”. Vuoden vaihteen molemmin puolin ajoittuvissa sijoituskohteiden myynneissä ja ostoissa kannattaa kuitenkin olla tarkkana. Verottajalla voi olla oma sanansa sanottavana.

Vuoden vaihteessa tuntumassa moni sijoittaja alkaa puntaroimaan verokysymyksiä. Vuoden aikana on ehkä myyty hyvin tuottaneita sijoituskohteita pois, ja joulukuussa alkaa mieleen muistua tulevat luovutusvoittoverot. Siinä tilanteessa tekee usein mieli myydä tappiolla olevia sijoituskohteita pois, jolloin tappiot voidaan vähentää luovutusvoitoista. Nämä ns. ”veromyynnit” houkuttelevat myös usein sijoittajat ostamaan joulukuussa myymänsä osakkeet takaisin tammikuussa – ainakin jos myydyissä osakkeissa on sijoittajan mielestä edelleen kasvupotentiaalia.

Mutta mitä verottaja sanoo tällaisiin edestakaisiin veromyynteihin, jossa sama osake ensin myydään ja sitten ostetaan takaisin lyhyen ajanjakson sisällä?

Verohallinnon kanta

Verottajan mukaan keinotekoiset luovutustappiot, jotka on tehty, jotta vältettäisiin muun omaisuuden luovutusvoitosta menevä vero, eivät ole vähennyskelpoisia. Verohallinnon ohjeessa, Arvopaperien luovutusvoittojen verotus, asia on linjattu seuraavasti:

Keinotekoiset luovutustappiot, jotka on tehty muun omaisuuden luovutuksesta syntyvästä voitosta menevän veron välttämiseksi, eivät ole vähennyskelpoisia. Tästä voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun verovelvollinen myy osakkeet tappiolla ja ostaa samat (samanlajiset) osakkeet samana päivänä takaisin samaan tai lähes samaan hintaan. Jos tällaiselle edestakaiselle osakekaupalle ei selvitetä muuta todellista syytä kuin luovutustappion aikaansaaminen, luovutustappio ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Käytännön ohjeet

Verottajan linja on siis varsin tiukka. Veronmaksain Keskusliiton lakimies Harri Rajala tulkitsee verottajan linjaa siten, että verottaja ei voi enää puuttua edestakaisiin kauppoihin, kun kauppoihin liittyvät myynti- ja ostotoimeksiannot tosiasiallisesti tehdään eri päivinä. Myös samana päivänä tehdyt kaupat pitää hyväksyä, kun niistä on päätetty erikseen. Kiellettyä on siis vain vain näennäiskauppa eli ostosta ja ostohinnasta sopiminen ennen myyntiä.

Myöskään päiväkauppa ei ole välttämättä näennäiskauppaa Veronmaksajain Keskusliiton tulkinnan mukaan. Sijoittaja voi esimerkiksi tehdä osakkeilla päiväkauppaa, jolloin samanlajisia osakkeita jatkuvasti ostetaan ja myydään tarkoituksena hyötyä osakkeen päivänsisäisistä kurssivaihteluista. Tällöin edestakaiset osakekaupat ovat sijoittajan sijoitustoiminnan toimintatapa, eikä tapa välttää veroja.

Kolmas tilanne jossa verottaja ei välttämättä tulkitse kaupankäyntiä näennäiskaupaksi, voi olla silloin kun arvopaperin myynnin jälkeen on ilmennyt jokin arvopaperin arvoon ja sen tulevaan kurssikehitykseen vaikuttava seikka, jonka vuoksi sen takaisinosto on taloudellisesti mielekästä.

Rajala tähdentää, että mikäli kaupat tehdään samana päivänä, on syytä olla valmistautunut esittämään Verohallinnolle näyttöä siitä, että kaupat on tehty verotuksesta riippumattomista syistä.

Rajala antaa myös joitakin vinkkejä miten näytön voi toteuttaa käytännössä. Näyttönä voi esittää arvopaperin arvoon ja sen tulevaan kurssikehitykseen vaikuttavia seikkoja, kuten esimerkiksi samana päivänä kauppojen välillä annetut kohdeyhtiöiden pörssitiedotteet ja muut osakkeen arvoon ja kurssikehitykseen mahdollisesti vaikuttaneet uutiset. Kohdeyhtiön julkistamat hyvät uutiset saattavat hyvinkin houkutella palaamaan omistajaksi.

 

Lähteet ja lisätietoja:

Verohallinto: www.vero.fi

Veronmaksajain Keskusliitto: http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/va/veroartikkeli/edestakaiset-osakekaupat-verotuksessa-2

 

Kommentoi
Ylös
>