Osakeanalyysit

Onko norjalainen Goodtech todellinen käänneyhtiö?

Norjalainen Goodtech on yksi SalkunRakentaja-sivuston päivitetyn käänneyhtiöiden osakepoimintalistan uusista yhtiöistä. Goodtech on menettänyt markkina-arvostaan viidessä vuodessa lähes 3/4-osaa. Kuitenkin yhtiön osakekohtainen tulos on ollut kasvussa, ja tälle vuodelle konsensusennusteet lupaavat lähes 120 prosentin tuloskasvua. Onko Goodtech siis käänneyhtiö?

Mitä yhtiö tekee?

Goodtech on norjalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja teollisuudelle ja julkishallinnolle. Yhtiön toiminta jakautuu kahteen liiketoimintayksikköön: teollisuusratkaisuihin ja ympäristöratkaisuihin. Teollisuusratkaisut kehittää ja tarjoaa automaatio- ja IT-ratkaisuja, projektinhallintaa sekä suunnittelupalveluja pohjoismaisille teollisuusyrityksille. Ympäristöpalvelut kehittää, suunnittelee ja tarjoaa vesi- ja jätevesisysteemejä sekä biokaasun ja energian talteenottojärjestelmiä.

Tuloskehitys

Sekä yhtiön osakekohtainen tulos että kurssikehitys ovat olleet laskussa vuosina 2007-2010. Tuloskunto kääntyi nousuun viime vuonna, ja sekä tälle että ensi vuodelle konsensusennusteet lupailevat kasvun jatkuvan. Alla oleva taulukko osoittaa kasvulle vahvaa kulmakerrointa.

Kuitenkin yhtiön kurssikehitys on ollut jatkuvasti laskussa vuodesta 2007 lähtien. Markkinat eivät siis näe yhtiössä tuloskäännettä.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön osakekohtainen tulos ylitti sekä edellisen kvartaalin että vuoden 2011 vastaavan ajankohdan osakekohtaisen tuloksen.

Goodtech-yhtiön osakekohtaisen tuloksen kehitys  
Vuosi200720082009201020112012 ennuste2013 ennuste
EPS4,482,211,0-2,310,541,181,67
Kasvu%-51 %-55 %-331 %77 %119 %42 %

 

Myös muilla mittareilla mitaten käänne parempaan on tapahtunut. Liiketoiminnan rahavirta on ollut nousussa kuluvana vuonna. Yhtiö maksoi myös osinkoja vuosina 2010 ja 2011. Aiemmin vuosina 2007-2009 yhtiö ei ollut maksanut osinkoja lainkaan.

Lähiajan näkymät vaikuttavat myönteisiltä myös tilauskirjoissa, sillä yhtiön tilauskanta oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa 1125 miljoonaa kruunua, mikä on korkeampi kuin edellisvuonna samaan aikaan (1013 milj. kruunua).

Arvostustaso

Goodtech-yhtiön tasepohjainen arvostustaso, eli hinta suhteessa taseen kirja-arvoon on vain 0,57. Oman pääoman tuottoon (6,14%) ja kasvuennusteisiin suhteutettuna tämä on hyvin alhainen arvostustaso. Alhainen P/B-lukema selittyy kuitenkin sillä, että yhtiön taseessa on kosolti aineetonta omaisuutta, noin 630 miljoonaa kruunua, mikä on noin 44 prosenttia taseen vastaavien kokonaisomaisuudesta.

Kuitenkin yhtiön p/e-luku on laskenut tasolle 9,15 ja osinkotuotto on 6,9 prosenttia.

Goodtech-yhtiötä seuraa yksi analyytikko joka on jo pitempään antanut yhtiölle osta-suosituksen.

Kommentoi
Ylös
>