Makrotalous

Turvaako elvyttävä rahapolitiikka osakemarkkinoiden kasvun?

Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltojen keskuspankki Fed pumppaavat talouteen rahaa valtioiden velkapapereiden osto-ohjelmilla. Elvytys ei kuitenkaan näytä kohdentuvan sinne minne pitäisi, eli reaalitalouden investointeihin. Pitkällä aikavälillä osakemarkkinat voivat kasvaa vain jos yritykset panostavat investoinneilla tulevaisuuden kasvuun.

Keskuspankkielvytyksen tarkoituksena on ollut paitsi auttaa Euroopan velkaantuneiden maiden rahoitusta, myös elvyttää reaalitaloutta korkotasoa alentamalla. Keskuspankkien toimien kautta korkotaso onkin painunut lähelle nollaa. Alhaisen korkotason tulisi sitten houkutella yksityissektori investoimaan.

Mutta voiko elvyttävä rahapolitiikka kanavoida pääomat jonnekin muuhun kuin reaali-investointeihin?

Investors Chronicle -lehti huomauttaa tämän viikkoisessa artikkelissaan, että keskuspankkien elvytyspolitiikka ei elvytä reaalitaloutta vaan finanssitaloutta. Kvantitatiivinen elvytys on ainakin Yhdysvalloissa saanut aikaan sen, että osakemarkkinat nähdään enemmän tulonlähteenä kuin kasvun lähteenä. Yritysten johto näyttää laittavan osingot ja omien osakkeiden ostot investointien edelle. Citigroupin tilastot osoittavat, että vuonna 2011 amerikkalaisyritykset käyttivät 650 miljardia osakkeiden takaisinostoihin ja osinkoihin, mutta vähemmän, eli 580 miljardia investointeihin.

Yritykset siis karsivat panostuksia tulevaisuuteen (kuten esim. tuotekehitysinvestoinnit) rahoittaakseen osakkeenomistajien lyhytjännitteistä tuottonälkää.

Vastaava ilmiö havaitaan myös Suomessa. Alla olevassa Tilastokeskuksen laatimassa tilastossa on kuvattu kuinka paljon yritykset käyttävät tulorahoituksestaan investointeihin. Bruttosäästö kuvaa sitä tulovirtaa, mikä yrityksillä on käytettävissään investointeihin osinkojen ja muiden omistajille jaettujen erien jälkeen.

Lähde: * ennakkotieto, lähde: Kansantalouden tilinpito. Tilastokeskus

Yritysten investointien rahoituksessa on tapahtunut selkeä muutos 1990-luvun laman jälkeen. Vielä 1980-luvulla tulorahoitus käytettiin investointeihin, ja yritykset tekivät investointinsa myös huomattavalta osin velaksi. Kun rahoitusasema sitten muuttui positiiviseksi, yritykset ovat vähentäneet velkojaan ja kasvattaneet rahoitusvarojaan. Laman jälkeen tulorahoituksesta on käytetty selkeästi pienempi osa investointeihin kuin ennen lamaa.

Myös yritysten omistajilleen maksamien osinkojen ja pääomanpalautusten osuus voitoista on kasvanut 1990-luvun laman jälkeen. Vuonna 2011 yritysten jakamien tulojen osuus oli peräti 83 prosenttia nettovoitosta.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös