Asunnot ja kiinteistöt

Asuntomarkkinoilla rakenteellisia ongelmia

Suomen asuntomarkkinoiden toiminta ei ele kaikilta osin tehokasta. Asuntojen tarjonta ei vastaa kysynnän rakenteissa tapahtuneisiin muutoksiin, asuntotuotannon kilpailu on olematonta ja kaavoituspolitiikka on jäykkää.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen varatoimitusjohtaja Ari Pauna luettelee Taloustaito-lehden artikkelissa useita ongelmia Suomen asuntomarkkinoiden toiminnassa. Suomen asuntomarkkinoiden trendi on edelleen keskittyminen kasvukeskuksiin, tulevaisuudessa kuitenkin vielä aiempaakin enemmän akselille Helsinki-Lahti-Tampere. Toinen iso trendi on yksinasujien ja lapsettomien osuuden kasvu koko väestöstä. Näiden ihmisten asuntotarpeet ovat erilaiset kuin lapsiperheiden.

Tämä asuntomarkkinoiden muutos tarkoittaa sitä että krooninen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino jatkuu. Pauna luettelee seuraavat asuntomarkkinoiden rakenneongelmat:

  • Muuttoliike keskittyy alueille joissa on pula asunnoista, niin omistus- kuin vuokra-asunnoistakin.
  • Maahanmuutto lisää paineita pääkaupunkiseudun asuntokysyntään.
  • Uusasuntotuotanto on laskussa siitä huolimatta, että kotitalouksien asuntolainojen määrät ovat nousseet.
  • Asuntotuotannon kilpailu on olematonta. Suomessa on oligopolistiset asuntotuotannon markkinat, jossa muutamat suuret rakennusliikkeet hallitsevat tarjontaa.
  • Kaavoituksen jäykkyys on suurin pullonkaula asuntojen rakentamisessa.
  • Pienten asuntojen, yksiöiden ja kaksioiden, tarve kasvaa jatkuvasti, kun yksineläjiä ja lapsettomia on yhä enemmän. rakentamisen sääntelyssä ja kaavoituksessa tuetaan kuitenkin perheellisten ydinperheiden tarpeita. Tästä johtuen yksiöihin ja kaksioihin kohdistuu ylikysyntää, isoista asunnoista on ylitarjontaa.

Lähde: www.taloustaito.fi

Kommentoi
Ylös
>