Makrotalous

EK:Teollisuuden investoinnit laskuun vuonna 2013

Elinkeinoelämän keskusliiton uusimman investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuusyritysten kiinteät investoinnit Suomeen kasvoivat viime vuonna kohtalaisesti, mutta niiden taso jäi silti alle keskimääräisen.

Kuluvan vuoden investointinäkymät ovat EK:n mukaan huomattavan epävarmat. Investointien odotetaan kääntyvän uudelleen laskuun.

Tehdasteollisuuden kotimaiset investoinnit olivat vuonna 2011 noin 3,3 miljardia euroa eli noin 14 % suuremmat kuin ennätyksellisen heikkona vuonna 2010. Investointitiedustelun mukaan investoinnit kasvoivat viime vuonna noin seitsemällä prosentilla hieman yli 3,5 miljardin euron tasolle.

Suomalaisten teollisuusyritysten investointiaste on EK:n ennusteen mukaan tänä vuonna noin 12 prosenttia, mikä on hieman Länsi-Euroopan keskitasoa alempi. Alkaneena vuonna EK ennustaa kuitenkin investointien laskevan noin 3,2 miljardiin euroon. Vähennys viimevuotisesta olisi noin siten 9 prosenttia.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat puolestaan varsin vilkkaina koko tarkastelukauden 2011–2013. Kuluvana vuonna niiden arvoksi odotetaan noin 1,9 miljardia euroa.

Epävarmasta kysynnästä kertoo laajennusinvestointien poikkeuksellisen pieni osuus. Tehdasteollisuuden investointien tärkein tarkoitus on vuonna 2013 vanhan tuotantokapasiteetin korvaaminen. Kaikista suunnitelluista investoinneista 40 prosenttia on korvausinvestointeja, 24 prosenttia rationalisointi-investointeja ja vain 19 prosenttia laajennusinvestointeja.

EK:n mukaan laajennusinvestointien keskimääräinen osuus on ollut keskimäärin noin kolmannes, eli nyt yritysten laajentumistarpeet ovat poikkeuksellisen alhaiset.

Investointikysely osoittaa, että teollisuuden investointipäätöksiin vaikuttaneista tekijöistä tärkeimpiä olivat vuonna 2012 tekniset tekijät. Myös vuonna 2013 tekniset syyt ovat edelleen tärkeimpiä investointipäätösten perusteita. Myös kysyntälähtöisiä investointeja tehtiin melko runsaasti.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille vähenivät viime vuonna vuoden 2011 korkealta lähtötasolta. EK:n tiedustelun vastaajayritykset investoivat ulkomaille noin 1,7 miljardilla eurolla. Noin puolet ulkomaisista investoinneista suuntautui EU-maihin ja Pohjois-Amerikkaan, puolet kehittyville markkinoille.
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto

Kommentoi
Ylös
>