Osakeanalyysit

FIM: Kululeikkaukset eivät ratkaise Honkarakenteen kannattavuusongelmia

Honkarakenteen vastikään ilmoittamat henkilöstövähennykset ja toimintojen keskittämiset eivät riitä kääntämään yhtiön liiketoimintaa kannattavaksi, arvioi sijoituspalvelutalo FIM.

Honkarakenne ilmoitti 4.1. saaneensa päätökseen 8.11.2012 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut toimipaikkojen vähentämiseksi tavoitteenaan keskittää toimintoja Suomessa. Keskittämissuunnitelmat koskivat yhtiön koko henkilöstöä Suomessa. Honkarakenne päätti lakkauttaa toimipaikkansa Alajärvellä ja keskittää tuotantotoimintansa Karstulan tehtaalle Keski-Suomeen.

Keskittämistoimenpiteiden aiheuttamien toiminnan uudelleenjärjestelyiden johdosta yhtiö irtisanoo yhteensä 68 henkilöä sekä on sopinut maksimissaan 90 päivän määräaikaista lomautuksista vuoden 2013 syyskuun loppuun saakka koskien koko kotimaan henkilöstöä.

Honkarakenteen mukaan irtisanomisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä kirjataan tilikaudelle 2012 3,5 miljoonan euron kertaluoteiset kulut, joista käyttöomaisuuden alaskirjausten osuus 2,0 miljoonaa euroa ja irtisanomisiin liittyvä varaus 1,5 miljoonaa euroa.

Tehostamistoimet eivät riitä

Uudelleenjärjestelyjen vuoksi Honkarakenne muuttaa tulosohjaustaan aiempaan synkemmäksi. Vuoden 2012 tulos ennen veroja jää merkittävästi alle edellisvuoden tason. Ilman kertaluonteisia kuluja Honkarakenteen tulos ennen veroja jää alle edellisvuoden tason. Honkarakenteen aiempi tulosohjaus oli seuraava: Honkarakenteen vuoden 2012 liikevaihto ja tulos ennen veroja jäävät alle edellisvuoden tason.

Sijoituspalvelutalo FIM arvioi uusimmassa aamukatsauksessaan, että Honkarakenteen kululeikkaukset eivät ratkaise sen kannattavuusongelmia. FIM perustelee näkemystään sillä, että irtisanotuista vajaasta 70 henkilöstä suurin osa on ollut lomautettuina viimeisen vuoden aikana, joten irtisanomisilla ei tulla saamaan merkittäviä säästöjä. Honkarakenteen liiketoiminnan kääntäminen voitolliseksi edellyttäisi FIM:n mukaan myynnin kasvua.

– Näkemyksemme mukaan Honkarakenne on edelleen tilanteessa, jossa liikevaihdon kasvattaminen ja liiketoiminnan syklisyyden tasaaminen ovat yhtiön kannalta keskeisimmässä asemassa. Arviomme mukaan yhtiön tulos ennen veroja, pois lukien kertaerät, tulee olemaan €1,9 miljoonaa tappiollinen, FIM arvioi aamukatsauksessaan.

Myynnin kasvattaminen epävarmaa

Liikevaihdon kasvattaminen vaikuttaa Honkarakenteen omankin arvion mukaan haasteelliselta. Yhtiön liikevaihto on laskenut 22 prosenttia tammi-syyskuussa 2012 verrattuna vuoden 2011 tammi-syyskuuhun. Liikevaihdosta 44 prosenttia oli kotimaan myyntiä. Yhtiö kertoi kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan, että RTS Oy:n teettämän selvityksen mukaan suomalaisen hirsitalotuotannon ennustetaan supistuvan 7 prosenttia tänä vuonna.

Markkinatilanne on Honkarakenteen mukaan edelleen epävarma. Vaikka Honkarakenteen tilauskanta oli  syyskuussa 2012 15 % edellisvuotta paremmalla tasolla, on yhtiön mukaan olemassa riski, että myyntiä ei pystytä vauhdittamaan toivotulla tavalla.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös