Yritysuutiset

HKScan tavoittelee merkittäviä säästöjä

HKScan ilmoitti 7.1. antamassaan tiedotteessa tehostamistoimenpiteista tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Analyysitalo Inderes pitää suunniteltuja toimenpiteitä uskottavana.

Yhtiö yhdenmukaistaa toimintatapoja ja tiivistää konsernirakennetta kaikilla yhtiön kotimarkkinoilla, tavoitteenaan konsernisynergioiden nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen.

HKScanissa on toteutettu yritysjärjestelyjä jotka omalta osaltaan luovat tarpeen uudelleenjärjestelyille. Järvi-Suomen Portti Oy:n ja Helanderin Teurastamo Oy:n sulautumiset HK Ruokatalo Oy:öön tulivat voimaan 30.12.2012. Vastaavasti HKScan Finland Oy:n sulautuminen HK Ruokatalo Oy:öön rekisteröitiin 31.12.2012. Muutosten myötä HK Ruokatalo Oy on nyt HKScan Oyj:n suoraan 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Yhtiö tavoittelee toimenpiteillä noin 5 miljoonan euron tulosparannusta vuositasolla ja ne on suunniteltu toteutettavan pääosin vuoden 2013 loppuun mennessä. Suunnitelmaan liittyy investointeja ja kertakustannuksia, joiden määrän HKScan täsmentää neuvotteluprosessin aikana.

YT-neuvottelujen piirissä ovat konsernin emoyhtiön HKScan Oyj:n Suomessa toimiva henkilöstö sekä HK Ruokatalo Oy:n ja sen hankintayhtiö HK Agri Oy:n henkilöstöt tietyin rajauksin. Mahdollisten henkilöstövaikutusten yhtiö arvio kohdistuvan enimmillään 295 työntekijään, toimihenkilöön tai ylempään toimihenkilöön. Tavoitteena neuvotteluissa on saada irtisanomisten määrä jäämään alle puoleen arvioidusta toimenkuvamuutosten tai muiden lievempien henkilöstöratkaisujen kautta, HKScan linjaa.

Inderes: säästötoimenpiteet uskottavia

HKScanin tehostamistoimenpiteet ovat sijoittajien kannalta myönteinen uutinen. Analyysitalo Inderes toteaa Nordnetin aamukatsauksessa, että HKScanin kannattavuusongelmat ovat olleet kroonisia, eikä yhtiö ole aiemmin saanut saneeraustoimenpiteilla nostettua kannattavuuttaan. Uusimman tehostamistoimenpiteen asetettu säästötavoite 5 MEUR on Inderesin mukaan siitä huolimatta uskottava. Nyt ilmoitetun järjestelyn lisäksi kertaluontoisia kuluja saattaa tulla lisää Ruotsissa toteutettavista saneerauksista, Inderes arvio.

Inderes näkee HKSscanin muutosprosessin positiivisessa valossa laajemminkin. ”Toistamme positiivisen näkemyksemme HKScanin uudesta toimitusjohtajasta, joka on verrattain lyhyessä ajassa tehnyt yhtiössä merkittäviä uudistuksia ja näin ollen herättänyt eloon toiveita murheellisen Ruotsin divisioonan paremmasta tulevaisuudesta.”, Inderes kirjoittaa Nordnetin aamukatsauksessa.

Juuri Ruotsin liiketoiminnan tappiollisuus selitti sen, miksi tammi-syyskuun liikevoitto jäi jälkeen edellisvuoden vastaavasta kaudesta. HKScan arvio, että Ruotsin liiketoiminnan heikentyneiden näkymien vuoksi on mahdollista, että konsernin vuoden 2012 liikevoitto jää alle vuoden 2011 tason.

Kommentoi
Ylös
>