Markkinakommentit

Kansainväliset sijoittajat luottavat osakkeisiin

Uutistoimisto Bloombergin laatiman selvityksen mukaan kansainväliset sijoittajat ovat nyt optimistisempia osakemarkkinoiden tulevasta kehityksestä kuin aikoihin. Optimismi oli viimeksi yhtä korkealla kolme ja puoli vuotta sitten.

Lähes 2/3-osa sijoittajista aikoo kasvattaa osakepainoaan sijoitussalkussa seuraavan puolen vuoden aikana, selvitys paljastaa. Kyselyyn vastanneista sijoittajista 53 prosenttia uskoo osakkeiden tarjoavan parhaimmat tuotot seuraavan vuoden aikana. Tämä on merkittävä muutos sijoittajasentimentissä, sillä se on 17 prosenttia korkeampi luku kuin edellisessä kyselyssä marraskuussa.

Riskinottohalu on selvästi virkoamassa. ”Sijoittajat ovat väsyneitä turvallisten omaisuuserien alhaisiin tuottoihin, joten osakkeet, niin teollisuusmaissa kuin kehittyvissäkin talouksissa, ovat luonnollinen tarkastelukohde”, sanoo Citigroupin analyytikko Ciaran Woods Bloombergille.

Sen sijaan velkakirjat eivät sijoittajia nyt kiinnosta. Lähes 3/5-osa sijoittajista suunnittelee vähentävänsä sijoituksiaan USA:n valtionvelkakirjoissa. Vain 20 prosenttia aikoo lisätä velkakirjasijoituksia.

ETF Capital Management yhtiön salkunhoitaja Fabien Ouellette arvioi Bloombergille, että nykyiset alhaiset velkakirjojen tuotot ja mahdollinen korkotason nousu loppuvuodesta, saattaa merkitä sitä, että velkakirjojen tuotot jäävät huomattavasti osaketuottoja alhaisemmaksi kuluvana vuonna.

Vastanneiden sijoittajien mielestä parhaat tuotot seuraavan vuoden aikana tarjoavat USA:n osakemarkkinat. Vastaajista 38 prosenttia oli tätä mieltä.

Toiseksi suosituin suunta sijoituksille oli vastanneiden mielestä Kiina. Tämä ei ole yllättävää sillä Kiinan ennakoivat suhdanneindikaattorit ovat osoittaneet ylöspäin jo jonkin aikaa. Myös reaalitalouden tunnusluvut ovat nousussa.

Kehittyvät taloudet kiinnostavat sijoittajia yleisemminkin, sillä 45 prosenttia kyselyyn vastanneista kansainvälisistä sijoittajista suunnittelee lisäävänsä omistuksia kehittyvissä talouksissa seuraavan puolen vuoden sisällä. Vain 8 prosenttia aikoo vähentää sijoituksiaan kehittyvissä talouksissa.

Kyselyn tulokset eivät imartele Eurooppaa. Vastanneista 35 prosenttia oli sitä mieltä, että Euroopan Unionin markkinat tarjoavat heikoimmat tuotot seuraavan vuoden aikana. Tosin vielä toukokuussa peräti 62 prosenttia piti Eurooppaa heikoimpana sijoituskohteena.

Kommentoi
Ylös
>