Sijoitusideat

Keskon myynti hiipuu, analyysitalolta silti ostosuositus

Kesko-konsernin myynti laski joulukuussa 6,1 % edellisvuoteen verrattuna. Sijoituspalvelutalo FIM pitää Keskoa kuitenkin edelleen osto-osakkeena.

Keskon myynti laski kaikissa yhtiön tulosyksiköissä, eniten laskua tuli kone- ja autokaupasta sekä rautakaupasta. Osaltaan myynnin lasku johtui siitä, että Keskon tukkumyynnissä oli joulukuussa kolme toimituspäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Keskon liikevaihdoltaan tärkeimmän osan, eli ruokakaupan myynti laski joulukuussa 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin lasku johtui edellistä vuotta pienemmästä toimituspäivien määrästä.

Käyttötavarakaupan myynti laski 3,8 %. Intersportin ja Budget Sportin myynti kasvoi. Anttilan ja Mustan Pörssin myynti laski edellisestä vuodesta.

Rakentamisen hiipuminen alkaa näkyä Keskon rautakaupassa. Rautakaupan myynti laski 7,2 %. Kotimaassa myynti laski peräti 15,0 %. Ulkomailla myynti laski euromääräisesti 0,9 %. Venäjällä myynnin euromääräinen kasvu oli 7,1 %.

Auto- ja konekaupan myynti laski 13,5 %. Osasyynä tähän saattaa olla autojen veromuutos.

Sijoituspalvelutalo FIM toteaa aamukatsauksessaan, ettäKeskon myynti on kehittynyt heikosti viime aikoina, mutta koko vuoden 9,84 mrd. euron liikevaihto ylittää markkinoiden 9,76 mrd. euron ennusteen.

Kustannussäästöt painavat analyysitalon vaakakupissa enemmän kuin hienoinen myynnin lasku. ”Heikosta myynnistä huolimatta, uskomme kannattavuuden paranevan vuonna 2013, koska yhtiöllä on käynnissä merkittävä kustannussäästöohjelma, jolla haetetaan 100 milj. euron vuosittaisia säästöjä. Emme odota merkittävää kurssireaktiota päivän myyntilukuihin”, FIM linjaa raportissaan.

FIM:n suositus Keskon osakkeelle on osta, perustuen paranevaan kannattavuusnäkymänään ja maltilliseen arvostukseen. Tavoitehinnaksi osakkeelle FIM on asettanut 29 euroa ja osakekohtaisen tuloksen ennuste on 2,2 euroa/osake. Tällöin ennustetulla osakekohtaisella tuloksella P/E-kerroin on 11.

Kommentoi
Ylös
>