Markkinakommentit

Kevään kolme kovaa kotimaista osinkotärppiä

Evli pankki odottaa kohtuullista osinkokevättä suomalaisyhtiöiltä. Evlin arvion mukaan suomalaisyhtiöt maksavan parhaissa tapauksissa jopa 6-7 prosentin osinkotuottoja.  Pankki nimeää Helsingin pörssistä kolme kovaa osingonmaksajaa.

Evli pankki arvioi, että suomalaisyhtiöiden vahvat taseet tukevat yrityksiä, vaikka markkinatilanne ja tulosten ennustettavuus ovatkin selvästi heikentyneet. Osinkokalastajan kannattaa Evlin mukaan kiinnittää huomiota yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen sekä liiketoiminnan vakauteen.

Myös rahoitustarpeella on merkitystä. Pieni investointitarve yhdistettynä vahvaan kassavirtaan tekee yhtiöstä yleensä avokätisen osingonmaksajan, Evli pankki tähdentää uutiskirjeessään.

Evli Pankin arvion mukaan ensi kevään parhaat osingonmaksat ovat Fortum, UPM ja TeliaSonera.

Evlin mukaan Fortumin sähkönhinnan suojaukset tuovat läpinäkyvyyttä, ja yhtiöllä on hyvä kassavirta ja vahva tase. Osinkotuotoksi Evli ennustaa 7 prosenttia. Myös Fortumin vuoden 2013 tulosennusteella lasketut arvostuskertoimet ovat alle historiallisen keskiarvon. Fortumin tulosta vipuavat ylöspäin vuonna 2013 Venäjän lisäkapasiteetin valmistuminen sekä yhtiön aloittamat tehostamistoimet.

UPM:llä on myös vahva tase ja vakaa kassavirta paperiliiketoiminnasta. Evlin ennuste UPM:n osinkotuotolle on 6,7 prosenttia.

TeliaSoneran osingonmaksukykyä lisää hyvä kassavirran lisäksi lisätuotot kertaluonteisista omaisuuden myynneistä. Osinkotuottoa yhtiölle Evli ennustaa 6,2 prosenttia. Vuosi 2013 tulee olemaan Evli pankin mukaan TeliaSoneralle välivuosi orgaanisessa kasvussa. Kasvun sijaan yhtiön kannattavuus kohenee tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Kommentoi
Ylös
>